Olvasási idő: 5 perc

A színes-szagos dohányzás – illegális aromagolyók Magyarországon

Szerző
Humli Viktória
Dátum
2022.10.18.

A dohányzás -legális volta miatt- nem tartozik Intézetünk fő profiljába, ugyanakkor egy új „divat” miatt mégis foglalkoznunk kell a témával. Ez az új divat pedig nem más, mint az illegális aromagolyók megjelenése hazánkban.

Az aromagolyók (crushball, clickball, flavour ball) jelenléte már egy ideje ismert a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság (a továbbiakban: SZTFH) Dohányügyi Igazgatósága előtt is, több vizsgálatot is indítottak az ügyben, mivel e termékek forgalmazása a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján hazánkban nem engedélyezett (1).

Egy 2012-ben megjelent német tanulmány szerint a mentolos kapszulával ellátott cigaretták lehetővé teszik a fogyasztó számára, hogy a cigaretta ízét a dohányzás során bármikor megváltoztathassa. A fiatalok az elsődleges célcsoportja e termékek forgalmazásának. A termékkínálat szinte tetszőlegesen bővíthető, mivel a technológia lehetővé teszi, hogy ne csak mentolos, hanem számos más aromaanyagot is a kapszulákba töltsenek. Az aromakapszulák cigarettafilterbe ágyazása növeli a vonzerejét a dohánytermékeknek, és ellentétes az egészségpolitika azon célkitűzésével, hogy a dohányfogyasztás csökkenjen (2). A további egészségügyi hatások részletezése nem célja ennek a cikknek.

Törvényi szabályozás

Az EU dohánytermékekre vonatkozó irányelvét 2014-ben fogadták el (2014/40/EU Irányelv, 2014. április 3.). Az ízesített cigarettákat és egyéb dohánytermékeket itthon már 2016-ban betiltották, de a 3 százaléknál nagyobb piaci részesedésű termékek, mint a mentolos cigaretták, 2020 májusáig haladékot élveztek. A 2016-os a tiltás nem vonatkozott a szivarra, a szivarkára, illetve a pipadohányra, 2022 januárjában lépett életbe a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 4/A paragrafusa.

A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4/A. § (1) bekezdése szerint, -mely generális és európai uniós szinten harmonizált -főszabály: „A jellegzetes ízesítésű dohánytermékek forgalomba hozatala tilos, ide nem értve a dohánytermékek előállításához nélkülözhetetlen adalékanyagok – például az érlelési folyamat során elveszett cukortartalmat pótló cukor – használatát, ha az adalékanyagok nem eredményeznek jellegzetes ízesítésű terméket, és nem növelik jelentős vagy mérhető módon a dohánytermék függőséget okozó hatását, toxicitását, továbbá az el nem égett formában rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító tulajdonságait (a továbbiakban: CMR tulajdonság).”

Ezt egészíti ki továbbá ugyanezen szakasz „ (2) és (3) bekezdése: „Tilos az alkotóelemeikben – így a szűrőben, a papírban, a csomagolásban, a kapszulában, illetve az érintett dohánytermék illatát vagy ízét vagy füstintenzitásának megváltoztatását lehetővé tevő minden technikai megoldásban – ízesítést tartalmazó dohánytermékek forgalomba hozatala.

 (3) A szűrő, a papír és a kapszula nem tartalmazhat dohányt vagy nikotint.”

Lényeges szempont, hogy a fentiek szerinti ízesítési tilalom jelenleg a cigarettára és a cigarettadohányra terjed ki. A pontosság kedvéért megjegyzendő, hogy a Korm. rendelet más joghelye az elektronikus cigaretták és utántöltő flakonok kapcsán is ízesítési tilalomról rendelkezik.

A Korm. rendelet 21/A. §: „(18) A 4/A. § (2) bekezdésében, valamint a 21/A. § (5) bekezdésében foglaltak maradéktalan érvényesülése érdekében 2017. május 20-át követően tilos az olyan szűrő, cigarettahüvely vagy más összetevő forgalmazása, amely kapszulát vagy más olyan megoldást tartalmaz, amellyel a fogyasztó a dohánytermékhez ízesítést adhat hozzá vagy adagolhat, függetlenül attól, hogy ezen összetevőkből és a dohány valamilyen formájából a dohányterméket a fogyasztó végső soron maga állíthatja elő.”

Az aromagolyók potenciálisan alkalmasak arra, illetve a gyártói szándék is arra terjed ki, hogy az ízesítési tilalom alá eső dohánytermékből utólag, a fogyasztó saját maga egy ízesített dohányterméket állítson elő.

Az aromagolyók kapcsán felmerül továbbá a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) rendelkezéseinek a megsértése is. Ezeket a termékeket dohánytermék-kiskereskedelmi engedély nélkül, új dohánytermék-kategória kiegészítő termékét értékesítik és az Fdvtv. 3.§ (1) bekezdés 15) pontjában foglalt jogosulatlan dohánytermék kiskereskedelem tényállási elemét teljes egészében kimerítik az alábbiak miatt:

„15. jogosulatlan dohánytermék kiskereskedelem: az 1. § (1) bekezdés szerinti termékek e törvény szerinti dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatására jogosító engedély nélküli vagy a 10. § (1) bekezdés szerinti feljogosítás hiányában történő értékesítése; továbbá olyan termék értékesítése, amelynek a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján, Magyarországon történő forgalomba hozatala tilos.”

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 1.§ :

„w) új dohánytermék-kategóriák kiegészítő terméke: olyan áru, amely az új dohánytermék-kategóriák fogyasztását közvetlen módon elősegíti, így különösen a fogyasztáshoz szükséges kiegészítő eszköz, továbbá az új dohánytermék-kategóriák használatához, tárolásához, karbantartásához, működtetéséhez kapcsolódó termékek (tartozék, alkatrész)”

A jelenlegi helyzet

Az aromagolyók hirdetése szerint és a képes illusztrációk alapján az is megállapítható, hogy a forgalmazott termék az új dohánytermék-kategóriák használatát közvetlen módon elősegíti, azok használatához kapcsolódik, továbbá a felhasználási metodika alapján a termék alkalmas a hagyományos cigaretták ízesítésére is. 

A problémát tovább növeli, hogy több népszerű videó megosztó szolgáltatónál is hirdetik a termékek használatát, így a fiatalok könnyen találkozhatnak az új színes és szagos dohányzással. Mivel ezek a termékek igen intenzív ízt és illatot adnak a hagyományos dohánytermékeknek, a fiatalkorúak a szüleik elől is könnyebben „elrejtőzhetnek”, illetve a kellemetlen dohányfüst visszatartó ereje is elmarad, ezzel még nagyobb lendületet ad használathoz. Továbbá a hirdetések tartalmaznak olyan manapság népszerű frázisokat is, mint pl. „vegán és természetes olajokból készül, káros összetevők nélkül”, „csökkentik a füst okozta irritációt”, valamint „a hagyományos dohányzása csodálatos és friss érzéssé válik”. Ezek a marketing fogások egyértelműen tovább növelik a termékek eladhatóságát. A termék aromája és többnyire színes cukorkákra emlékeztető kinézete a kisgyerekek figyelmét is felkeltheti, akik véletlenül akár le is nyelhetik a kis golyókat. Lenyelés utáni toxicitásuk jelenleg nem ismert, de az aromák (pl. menthol) sok esetben irritáló hatásúak lehetnek.

A szóban forgó termékekhez találhatunk különböző töltő eszközöket (manuális és automata) is, melyek szintén megvalósítják a jogosulatlan dohánytermék kiskereskedelmet és még a fogyasztást is megkönnyítik.

Az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága, az FDA (U.S. Food and Drug Administration) 2022 tavaszán adott ki javaslatot, amely betiltja a mentolt, mint jellegzetes ízt a cigarettákban, és tiltja az összes ízesített szivartermék (a dohány kivételével) forgalmazását. Ezek az intézkedések jelentősen csökkenthetik az elégetett dohánytermékek használatából eredő betegségeket és halálozást, amely a megelőzhető halálozások vezető oka az Egyesült Államokban. Továbbá csökkenti a fiatalok kísérletezését a dohányzással és a függőség kialakulását, valamint növeli a leszokó dohányosok számát (URL1).

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai alapján a dohány a használóinak akár felét is megölheti. A dohányzás évente több mint 8 millió ember halálát okozza a világon. E halálesetek közül több mint 7 millió halál közvetlenül a dohányzás következménye, míg körülbelül 1,2 millió a nemdohányzók passzív dohányzásnak való kitettsége miatt következik be. 2020-ban a világ lakosságának 22,3%-a, a férfiak 36,7%-a és a nők 7,8%-a dohányzott (URL2).

A lakosság dohányzási prevalenciája azon 15 év feletti férfiak és nők százalékos aránya, akik jelenleg napi vagy nem napi rendszerességgel szívnak bármilyen dohányterméket. A Világbank adatai alapján 2020-ban a magyar lakosság dohányzási prevalenciája 31,8 %. Ezzel a számmal az Európai Unió 8. legtöbbet dohányzó országa vagyunk, illetve a világ országai közül is az első 25 ország között foglalunk helyet (URL3). 

Az SZTFH-val való szoros együttműködésünk, illetve más szervezetek közötti kapcsolattartás elengedhetetlen a megfelelő minőségű prevenciós munka megvalósításához. A legfrissebb problémákról értesülve intézetünk naprakész információkat tud átadni és azzal az adott célcsoport szemléletét formálni.

Források

  1. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság Dohányügyi Igazgatóságának tájékoztatása
  2. German Cancer Research Center (Ed.), Menthol Capsules in Cigarette Filters –Increasing the Attractiveness of a Harmful Product, Heidelberg, Germany, 2012

URL1: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-proposes-rules-prohibiting-menthol-cigarettes-and-flavored-cigars-prevent-youth-initiation?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

URL2: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco

URL3: https://data.worldbank.org/indicator/SH.PRV.SMOK?end=2020&locations=1W&most_recent_value_desc=true&start=2020&view=chart

További elemzéseink, amelyek érdekelhetik

2020.10.21
6 perc olvasási idő
Dizájner drogok használatának szankcionálása Magyarországon
Az elúlt tíz év büntetőjogi reakciói
2020.10.21
3 perc olvasási idő
Kérsz egy slukkot? – ez vár rád, ha drogot találnak nálad!
A kábítószer használat szankcionálása 
2020.10.17
8 perc olvasási idő
Hogyan érhetjük el a megváltozott tudati állapotot szermentesen?
A megváltozott tudati állapotok jelenségvilága végtelenül gazdag, érdemes megismerni, azonban fontos tisztában lennünk vele, hogy ez szerhasználat nélkül is elérhető!