Olvasási idő: 2 perc

Az ukrajnai háborús konfliktus hatása a kábítószerpiacra

Szerző
Erdős Ákos
Dátum
2022.09.22.

Az Ukrajna elleni orosz támadás a legnagyobb hagyományos katonai konfliktus Európában a második világháború óta (Turcsányi és Molnár, 2022). A háború, annak minden emberi borzalma mellett jelentős befolyással van a gazdasági élet működésére, így a globális kereskedelmi hálózatok zavartalan üzemelésére is (Koppány és Vakhal, 2022).

Noha a kábítószerek törvényen kívül álló termékek, bizonyos tekintetben más fogyasztói árukhoz hasonlóan kereskedelmi ügyletek tárgyai lehetnek, s ezáltal hatnak rá a legáltalánosabb gazdasági törvényszerűségek is. Ritter (2012) szerint a kábítószerekkel kapcsolatos gyártói és kereskedelmi tevékenység éppen az illegalitása miatt az egyik legprofitábilisabb piaci tevékenység. A kábítószer-kereskedelem – lévén, hogy sok esetben hasonlóságokat mutat az általános piaci-gazdasági folyamatokkal – keresleti és a kínálati oldali szereplőinek makropiaci magatartása nem sokban különbözik a legális piaci szereplőkétől (Ritter, 2012). Az ukrán-orosz háború kábítószer-piaci hatásait tekintve a nemzetközi szakértők és szakmai intézmények számos következménnyel számolnak.

Ad 1. A háború okozta pszichés megterhelés és trauma hosszú távon jelentősen növelheti a kínálati oldalon elhelyezkedő fogyasztók számát. Mindezt súlyosbítja, hogy a háborús pusztítások eredményeként csökken a kezelést nyújtó egészségügyi szolgáltatások, illetve drogrehabilitációs intézmények száma (UNODC, 2022a).

Ad 2. A fegyveres konfliktus újra alkalmazkodást követel meg a nemzetközi kábítószer-kereskedelmi láncban érintett csempészektől is. A háborús területeken uralkodó bizonytalanság részben teret biztosít az illegális kereskedelmi tevékenység számára, másfelől azonban a jelentős katonai jelenlét, illetve a területek tűz alatt tartása szükségessé teszi új útvonalak kidolgozását (EMCDDA, 2022). Az Afganisztánból érkező ópiátok egy jelentős része Ukrajnán halad át. A háború hatására ezek a csempész útvonalak feltehetően a szomszédos országokba tolódnak el, illetve a kábítószer Európába történő csempészete más, már korábban is létező útvonalakra helyeződnek át (UNODC, 2022b).

Ad 3. Az elmúlt években Ukrajnában jelentősen megnövekedett az illegális droglaboratóriumok száma. Miközben 2019-ben 17 illegális üzemet találtak a hatóságok, addig 2020-ban ez a szám 79 volt. Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatalának (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) prognózisa szerint a háború hozzájárulhat ahhoz is, hogy további növekedés következzen be az illegális laborok számában (UNODC, 2022a).

Ad 4. A kelet-ukrajnai régiót jellemző közigazgatási bizonytalanság és sajátos politikai berendezkedés szintén hozzájárulhat a kábítószer-kereskedelem intenzitásának növeléséhez. A bizonyítékok arra utalnak, hogy ezeken a területeken a különböző bűnszervezetek és a politikai elit szimbiotikus kapcsolatot épített ki egymással. Ezen bűnszervezetek egy része komoly érdekeltségekkel rendelkezik többek között a Közel-Keletről érkező kábítószer-kereskedelmi tevékenységben is (Idris, 2022). A közigazgatási ellenállás hiányában az érintett területeken zajló illegális piaci tevékenység zavartalansága biztosított lehet.

Hivatkozott irodalom

EMCDDA (2022). European Drug Report 2022: Trends and Developments. Publications Office of the European Union, Luxembourg

Idris, I. (2022). Corruption, crime and conflict in eastern Ukraine. SOC ACE Evidence Review Paper No. 2. University of Birmingham, Birmingham

Koppány K., Vakhal P. (2022). Az Ukrajna elleni háború globális értékláncokra gyakorolt hatásai. Külgazdaság, 66(3-4), 73-119.

Ritter I. (2012). Bevezetés a kábítószer-gazdaságtanba I. Kriminológiai Tanulmányok, 49., 139-157.

Turcsányi K., Molnár G. (2022). A független ukrán állam kialakulása és az orosz-ukrán háborúk történeti háttere. Katonai Logisztika, 2022/1-2., 5-40.

UNODC (2022a). Conflict in Ukraine: Key evidence on drug demand and supply. United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna

UNODC (2022b). World Drug Report 2022. United Nations, New York

További elemzéseink, amelyek érdekelhetik

2020.10.21
6 perc olvasási idő
Dizájner drogok használatának szankcionálása Magyarországon
Az elúlt tíz év büntetőjogi reakciói
2020.10.21
3 perc olvasási idő
Kérsz egy slukkot? – ez vár rád, ha drogot találnak nálad!
A kábítószer használat szankcionálása 
2020.10.17
8 perc olvasási idő
Hogyan érhetjük el a megváltozott tudati állapotot szermentesen?
A megváltozott tudati állapotok jelenségvilága végtelenül gazdag, érdemes megismerni, azonban fontos tisztában lennünk vele, hogy ez szerhasználat nélkül is elérhető!