Olvasási idő: perc

Drogfogyasztás a roma közösségekben – beszélgetés Forgács Istvánnal

Szerző
Dátum
2024.03.14.

 

 

2024. március 13-án megrendezésre került a Scruton MCC-ben a “Drogfogyasztás a roma közösségekben” című rendezvény. Az eseményen Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója beszélgetett Forgács István, romaügyi szakértővel, akivel a drogfogyasztás szempontjából egyik legveszélyeztetettebb helyzetben lévő, hátrányos helyzetű régiókban élőket, kiemelten a roma közösségeket érintő kérdésekről beszélgettek.

 

Forgács István a beszélgetés elején leszögezte, hogy nem beszélhetünk egységes cigány társadalomról. Inkább különböző roma közösségekről van szó, amelyek eltérő jellemzőkkel, lehetőségekkel és megoldásokkal rendelkeznek a drogfogyasztás problémájával kapcsolatban. Ezeknek a közösségeknek a felzárkózása gazdasági kérdés. A legtöbb ilyen közösségben  hiányoznak a megfelelő belső erőforrások ahhoz, hogy munkára alkalmas, képzett, legalább munkát találni és vállalni képes fiatalok generációja nőjön fel. Jelenleg a legkomolyabb akadályt a drog jelenti. Ahogy az előadó rámutatott, ahol drog van, ott gyakran jelen van családon belüli erőszak, prostitúció, és más olyan tényezők, amelyek gátolják a fejlődést.

 

Ahogy a beszélgetés során elhangzott, a drogok nagyon hamar leépítik azokat a készségeket, amelyek megfelelő döntések meghozásához szükségesek. A cigány közösségekben a 20 év alattiak különösen veszélyeztetettek, mivel olyan folyamatoknak vannak kitéve, amelyek meghatározzák a fejlődésüket és munkaerőpiaci helyzetüket. Forgács István szerint a politikai korrektség elnyomja az értelmes párbeszédet és diszkussziót ezen kérdésekben. Félve a többségi társadalom reakciójától, nem merünk szembenézni a cigány közösségeket érintő súlyos problémákkal, például a mentális sérültség magas arányával.

 

Ahogy Forgács István megállapította, a drogkérdés alapvetően a leszakadt térségekben lévő, zárt cigány szegregátumok problémája, nem pedig pusztán a szegénység kérdése. A cigányok felzárkóztatása elsősorban a többségi társadalom érdekét szolgálja: ha nem fektetünk ebbe pénzt és erőforrásokat, az a többségi társadalom jövőjének (szubjektív biztonságérzetének) romlásához vezethet. A társadalmi kitettség, azaz a veszélyeztetettség szintje rendkívül magas, és az ingerküszöb emelkedésével hajlamosak vagyunk megbocsátani az elkövetőknek és elfogadni a tudatmódosító szerek hatása alatt elkövetett erőszakos cselekedeteket.

A felzárkózás egy fontos és önkéntes alapú elemének tekinthető a tehetséges gyerekek kiemelése a visszahúzó környezetből. A cigány családokban gyakran újratermelődnek az ott látott és tapasztalt kommunikációs és viselkedési mintázatok, beleértve a családon belüli erőszakot is, ami megágyaz a droghasználatnak és a prostitúciónak is.

Az előadó kiemelte a popkultúra hatását, amely lecsapódik a helyi közösségekben és az ingerküszöb emelkedésével együtt a fiatalok gátlástalanabbá válásához vezet, amely egész életutakat kövez ki. A popkultúra maga és a társadalom ellenálló-képességének hiánya legitimizálja a drogfogyasztást, anélkül, hogy az állam legalizálná azt.

 

A cigány közösségekben a leggyengébb drog is kapudrognak minősül és a maga természetességében épül be a drogfogyasztás a mindennapokba. A fogyasztó kihasználható, mert gyakorlatilag bármilyen drogot hajlandó használni. A drogdíler ellenértéket követel, ha pedig nincs pénz, a kereslet-kínálat törvénye megteremti a prostitúciót. Onnantól, hogy van drog, ez a folyamat elindul, a helyi közösség pedig megerősíti. Belterjessé válik a drogot terjesztő és drogot fogyasztó közeg. A cigány közösségek tagjai azonban csak egyszer dönthetnek rosszul: míg mások számára az életút még kiegyenesíthető, a cigány közösségekben a lecsúszás megállíthatatlan. 

 

Forgács István szerint ha egy társadalomban megkérdőjelezhetetlen, hogy a pedofília rossz és mindent meg kell tenni ellene, akkor a droggal kapcsolatban is ennek az alapvetésnek kell érvényben lennie. Úgy gondolja, hogy a legalizáció helyi hatása eltérő, közösségenként más és más, épp ezért tévút. Általános tiltásra van szükség, valamint olyan helyi, közösségi vezetőkre, akik jó irányba terelik annak tagjait. 

 

A rendezvény során nagyon sok fontos gondolat hangzott el a roma közösségek drogfogyasztását érintő kérdésekkel kapcsolatban. A teljes beszélgetésről készült felvétel a Facebook oldalunkon megtekinthető.