Olvasási idő: 12 perc

Drogkutatás 2021 – Bemutatkozik az Interdiszciplináris Drogszemle konferencia beszámoló

Szerző
Drogkutató Intézet
Dátum
2021.12.15.

November 30-án került megrendezésre a Drogkutató Intézet első konferenciája, melyen bemutatásra került az Interdiszciplináris Drogszemle. A nyomtatott tudományos folyóirat alapvető küldetése egy közös platform megteremtése a kábítószerek témakörében dolgozó szakemberek számára. A konferencia beszámolója következik.

A Drogkutatás 2021 konferencia a frissen felújított Lónyay-Hatvany villában került megrendezésre a Drogkutató Intézet és a Batthyány Lajos Alapítvány közös szervezésében. A konferencia az Alapítvány szakmai vezetőjének, Pócza Istvánnak rövid köszöntőjével kezdődött, majd a szót Dr. Christián László dandártábornok úr, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezető egyetemi docense vette át, aki a konferenciát vezette. Az Interdiszciplináris Drogszemle főszerkesztőjeként bemutatta az újonnan megjelent folyóiratot. Ezután következtek az előadások. A négy előadó mindegyike publikált az Interdiszciplináris Drogszemle nyitó lapszámában.

A világjárvány hatása a drogszcénára

Az első előadó Dr. Sivadó Máté, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának adjunktusa, egykori bűnügyi nyomozó, jogász, 2008 óta kutatja, tanítja a kábítószer kriminalitás témakörét és ebből szerezte PhD fokozatát is. Előadásának a címe „A koronavírus járvány következményei a drogszcéna folyamataira”, melyben többek között kitért a pandémia drogpiacra gyakorolt hatására. A felmérések szerint a pandémia okán elrendelt határzárak először a drogpiacon fellépő hiányhoz vezettek, ám ehhez a kereskedők viszonylag gyorsan alkalmazkodtak. Nagyobb hangsúly került például a tengeri szállításra, illetve megerősödött a dark net szerepe a beszerzési utak között. A pandémia miatt kialakuló megnövekedett munkanélküliség abban csapódott le, hogy egyre többen könnyű pénzszerzési módként a dealer-kedést választották. Az adatok továbbá azt mutatják, hogy nőtt az alkohol és a visszaélésszerű gyógyszerfogyasztók száma. Továbbá felütötte a fejét a marihuána hamisítása, a kokainfogyasztás pedig robbanásszerűen megnövekedett, miközben az extasy-é csökkent, hiszen a pandémia miatt átmenetileg megszűntek bizonyos társadalmi rendezvények. A világjárvány hatása az egyénekre egyre egyértelműbb: a szorongás, a félelem és az aggodalom a körülmények miatt egyre nő, habár mindenki máshonnan indul el érzelmi szinten. Nyilvánvalóvá vált, hogy a pandémia miatt súlyosbodott a mentális betegségben szenvedők állapota, az pedig jól ismert, hogy a mentális betegségek és a szerhasználat között szignifikáns kapcsolat fedezhető fel. Az egyértelmű különbségtétel miatt Dr. Sivadó Máté külön kitért az intravénás szerhasználókra, akik egy egyre idősödő társadalmi réteget jelentenek. Mivel többnyire hajléktalanokról van szó, ezért a pandémia őket fokozottan érintette. Továbbá számos olyan krónikus betegség jellemző az intravénás szerhasználókra, ami fokozott kockázati csoportba helyezi őket a Covid kialakulásának szempontjából. A pandémia a különféle ártalomcsökkentő programokat is negatívan érintette, mert nehezítette a működésüket, és több megszűnt vagy az online térbe helyeződött át. Dr. Sivadó Máté adjunktus úr fontosnak tartotta megemlíteni az USA-ban csak túladagolási járványként emlegetett jelenséget, miszerint 29%-kal emelkedett az opiát-túladagolás miatti elhalálozás az Államokban. Ez azt jelenti, hogy többen halnak meg túladagolás miatt, mint autóbalesetben. A rekreációs szerhasználat kapcsán elmondható, hogy a többnyire közösségben végzett szerfogyasztás fokozott járványveszéllyel járt, többek között az eszközök közös használata miatt, habár a rekreációs szerhasználat egyes színterei a pandémia miatt beszűkültek. Dr. Sivadó Máté adjunktus úr bemutatott egy kutatást, melyben kérdőívvel a koronavírus járvány hatását vizsgálták a drogpiacra. Ebben azt találták, hogy a fogyasztók szerint drágulás figyelhető meg, illetve megjelent a lehúzás, vagyis a dealer a megbeszélt mennyiségnél kevesebbet mér ki. Egyfajta minőségromlás figyelhető meg, illetve kínálati gondok jelentek meg, de a dealerek nagyrészt betartják a karantén szabályokat, vagyis maszkot hordanak, vagy akár orvosi gumikesztyűt is. A jövőre nézve több figyelmet kell fordítani a járvány okozta pszichológiai és gazdasági változásokra, valamint külön fókuszba kell helyezni a marginalizált csoportokban élők helyzetét. A járvány jövőbeni következményei között szerepel, hogy az online tér minden ponton megerősödött és ez így is marad. Dr. Sivadó Máté adjunktus úr továbbá bemutatta saját kutatását, melyet a Dunaharasztiban működő női drogelvonón végzett, ahol többnyire alkoholista betegeket kezelnek. A pandémia egyértelműen plusz terhet jelentett mindenkinek a rehabilitációs központban. A dolgozók két lehetőség között választhattak: vagy beköltöznek és elvégzik a feladatukat, vagy online tartják a csoportos órákat. Mivel a rehabilitációs központok a járvány miatt félházzal működnek, ezért hosszú, másfél vagy 2 éves várólisták vannak. A járványhelyzet továbbá problémássá tette az elvonó utolsó lépcsőfokának megvalósítását is, mégpedig azt, hogy az rehabilitáción résztvevő beteg kijár dolgozni, de még a központba tér vissza.

Drogjelenség a börtönökben

Ezt követően Somogyvári Mihály előadása következett, mely a „A kábítószer-kérdés vetületei a börtönökben” címet viselte. Somogyvári Mihály bv. ezredes és szociológus alapvégzettségű. Több, mint tíz éves büntetés-végrehajtási szakmai múlttal rendelkezik, jelenleg pedig a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézet vezetője. Somogyvári Mihály először is leszögezte, hogy a börtön, mint vizsgálati közeg eleve nagyban befolyásolja a vizsgálat tárgyát, tehát a börtönökben tapasztalt jellemzők jelentősen különbözhetnek az utcai szerhasználattól. A vizsgálatok alapjául az az adatbázis szolgált, melyben szerepelt minden fogvatartott a befogadási eljárás során felvett kockázat elemzési kérdőíve. 2021. júliusáig 10 000 elítélt adatainak felmérése alapján elmondható, hogy az elítéltek 48,1%-a fogyasztott már kábítószert, melyből 59,1% rendszeresen, vagyis legalább hetente háromszor. A 48,1% egy rendkívül magas szám, melyen belül az új pszichoaktív szerek vezetnek az első helyen, mint preferált szer (2021 – 41,85%). A gyakoribb szerfogyasztásra hajlamosító tényezők például a hozzátartozó vagy barát börtönviseltsége, az állami gondozottság vagy a javítóintézetbe kerülés. A gyakoribb szerhasználat jellemzőbb azok esetében, akik kevésbé együttműködőek, erőszakosabbak, illetve fegyelmi eljárás indult ellenük. Ezután Somogyvári Mihály kitért arra, hogy miért is jelent problémát a börtönökben történő szerfogyasztás. Először is maga a szerfogyasztás összefügg a kriminalitással, ebből fakadóan biztonsági problémákat okoz a börtönökben, valamint a visszaesés egyik erős prediktora maga a szerfogyasztás. Mindezeken túl különféle szervezeti anomáliákhoz vezethet, mint például a börtönőrök korrumpálása. De mi is tartozik a börtönökben a kábítószerek körébe? A börtönökben minden kábítószernek számít, amitől el lehet bódulni és amit a rab illegálisan tart magánál. Ennél fogva a börtönökben ez jóval kiterjedtebb kör, mint az „utcán”. A kábítószerekkel történő kereskedés több módon valósulhat meg, így például akképpen, hogy a hozzátartozó behozza, amit aztán az elítélt megoszt vagy elcserél a zárkatársával. Léteznek bejáratott csatornák, illetve szervezett kereskedelem is, amikor már pénzért történik a kereskedés, és a hozzátartozó is részt vesz benne. Ez utóbbi már túlmutat a börtön falain, hiszen kábítószer-kereskedelemről lévén szó a törvény fokozottan bünteti. A bejutási útvonalak igen gyakran a hozzátartozók látogatásain keresztül valósulnak meg, de postán, illetve bedobálás útján is bekerülhetnek a különféle szerek a börtönökbe. A börtönökben is vannak prevenciós programok, melyek által kereslet-csökkentést szeretnének megvalósítani, illetve ide tartozik a börtönviseltek foglalkoztatása is munkával és feladatokkal. A megelőzéshez tartozik továbbá a levelek fénymásolása (hiszen a levélpapírt át lehet itatni pl. szintetikus kannabinoidokkal), a gyógyszerek porított formában történő adagolása (hogy ne lehessen velük kereskedni), illetve kereső kutyák bevetése is.

Kannabiszfogyasztás a depresszió tükrében

A harmadik előadást Dr. Haller József Professzor Úr tartotta, melynek címe a „Kannabiszfogyasztás és depresszió kapcsolata: kutatási összefoglaló 2017-2021” volt. Dr. Haller József az MTA doktora, munkahelye a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara, ahol a Kriminálpszichológia tanszéket vezeti 2016-tól, ugyanakkor a Drogkutató Intézet igazgatója is 2021 februárjától. Dr. Haller József Professzor Úr előadását a kutatás motivációjának ismertetésével kezdte, amely az a biztosnak hitt kijelentés vizsgálata volt, hogy a kannabiszfogyasztás csökkenti a depresszió tüneteit, vagyis gyógyítani lehet marihuánával a depressziót. Ez a meggyőződése a kannabisz legalizálást pártolóknak onnan ered, hogy míg a depresszióra a lehangoltság, az érdektelenség és az örömforrások kerülése jellemző, addig a kannabiszfogyasztás legfőbb jellemző következménye a vidámság és az öröm. De felmerül a kérdés, hogy vajon a logikának engedelmeskedik-e a valóság? A kannabisz feltételezett jótékony hatása a depresszióra igen régre vezethető vissza, hiszen már Viktória királynő is állítólag kannabisszal kezelte a depresszióját. Kr. e. kb. 1500 környékéről vannak történelmi leletek, amik azt bizonyítják, hogy már akkor a depressziószerű állapotot kannabisszal kezelték. Tehát elmondhatjuk, hogy a kannabisz depresszióra gyakorolt gyógyító hatása 3500 éves múltra tekint vissza. Kérdés továbbra is az, hogy vajon a kannabisz legfontosabb tulajdonsága valóban a depresszióra gyakorolt pozitív hatása? A kérdés megválaszolásához Dr. Haller József Professzor Úr és munkatársai szisztematikus irodalomkutatást végeztek, mely során egy adott időperiódusban megvizsgálták az összes témában megjelent felfedező tanulmányt. Végeredményben ez 115 felfedező tanulmányt jelentett, kb. 300 000 fő kutatási alannyal. Végeredményben azt találták, hogy a kannabiszfogyasztás túlnyomó részt a depresszió tüneteinek súlyosbodásával járt a három általuk vizsgált csoportban: nem ismert megbetegedés, depressziós megbetegedés, illetve egyéb megbetegedés jellemző. Az orvosi kannabiszra külön fókuszt helyezve Dr. Haller József Professzor Úr 8 kutatást összegzett, melyből háromban súlyosbodott, háromban nem változott és kettőben enyhültek a depresszió tünetei a kannabiszfogyasztással. Round és munkatársainak 2020-as kísérletében 5000 depressziós beteget vizsgálva azt találták, hogy az esetek 85%-ában a kannabisznak semmilyen hatása nem volt a depresszióra. Javulást találtak Cutler és munkatársai 2018-ban, ám csak a magas CBD és alacsony THC tartalmú kannabisz esetében. Végeredményben Dr. Haller József Professzor Úr összegezte az eredményeket, vagyis az orvosi kannabisz jobb, hiszen, ha nem is használ, de legalább a depressziós állapoton nem ront és kihangsúlyozta, hogy a gyógyászati alkalmazás az, ami többet használ, mint amennyit árt.

Kép az ártalomcsökkentésről

Az utolsó előadó Dr. Rácz József Professzor Úr volt, pszichiáter, egyetemi tanár, az MTA doktora. Az ELTE Pszichológiai Intézetben működő Kvalitatív Pszichológia Kutatócsoport és a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Addiktológiai Tanszékének vezetője, továbbá a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány szakmai igazgatója. Előadásának címe a „Az addiktológiai ártalomcsökkentés hatékonyságát igazoló metaanalízis eredmények áttekintése”, az azonos címet viselő tanulmány Dr. Kapitány-Fövény Máté és Dr. Demetrovics Zsolt Professzor Úr közös társszerzőségével jelent meg. Dr. Rácz József Professzor Úr előadását a kábítószerhasználó-stigmatizálás problematikájának hangsúlyozásával kezdte és hogy a kábítószer-használók jelentette gondokat jóval felülbecsülik a többi szerhez képest. A különféle stigmák, amelyeket a kábítószer-függőkre aggatnak az egyes ártalomcsökkentő módszerekkel kezelhetőek. Az egyik stigma az, hogy minden kábítószer-használó bűnöző, ám az eredmények szerint az opioid szubsztitúciós módszerek a kábítószerhasználók kriminális bevonódását nagy mértékben csökkentik, továbbá az inproduktivitást is. A fertőző betegségek kialakulásának stigmája részben megoldható a tűcsereprogramokkal, míg a higiéniai problémák a nappali melegedőkkel orvosolhatók. Az ártalomcsökkentő programok alacsony küszöbű programok, melyek zsilipfunkciót töltenek be a magasabb küszöbű programok felé. Mivel anonimek, ezért a szerhasználók bevonódása könnyebb, egyszerűbb. Dr. Rácz József Professzor Úr és munkatársai a 2016 óta megjelent, az ártalomcsökkentések sikerességét vizsgáló metaanalíziseket összegezték tanulmányukban. A legtöbb metaanalízis az opioid szubsztitúciós programokat vizsgálta, melyek szerint a programok csökkentik a mortalitást, javítják a mentális egészséget és a kezelésekben való részvétel arányát, illetve csökkentik a HIV és a HCV fertőzést. A tűcsereprogramokat összefoglaló kutatások szerint ezek a programok csökkentik a HIV és a HCV fertőzést és a kezelésekben való részvételt növelik. Ugyan a tűcsereprogramok kapcsán meg kell jegyezni, hogy nem egyértelműek az eredmények, mert a tűcsereprogramok lefedettsége egyes régiókban kicsi, így kevesebb ember tud élni a program adta lehetőségekkel így abban a régióban az eredmények rosszabbak lehetnek. Az ellenőrzött/biztonságos fogyasztói szobák eredményességéről egy metaanalízis volt elérhető, amely azt mutatja, hogy a túladagolás és a kriminális viselkedés a használatukkal csökken. A kannabinoidokkal végzett ártalomcsökkentés hatására a fogyasztott opioid mennyisége csökken, illetve a kannabisz legalizáció összefüggésben lehet az opioid-használat csökkenésével. Dr. Rácz József Professzor Úr kihangsúlyozta, hogy több jó minőségű kutatásra lenne szükség a témában és nem kifejezetten többféle ártalomcsökkentő eljárást kell vizsgálni, hanem több olyan kutatásra van szükség, ahol ugyanazt a hármat vizsgálják az összehasonlíthatóság érdekében. Az ártalomcsökkentés több aspektusát is vizsgálni érdemes, mint például a partiszervíz vagy a drop-in, habár ezek felmérése bonyolultabb. Ezenkívül a doktor úr kihangsúlyozta, hogy Magyarországon továbbra sem készült egy metaanalízis sem a témában, amelynek oka lehet az adatok hiánya, illetve, egy metaanalízis elkészítésének a bonyolultsága. Szakmapolitikai szempontból igen fontos, hogy a felsorolt bizonyítékok csökkentsék a stigmatizációt, hiszen valóságos képet festenek az ártalomcsökkentő programokról. Nagyon fontos, hogy a szakmapolitikai és drogpolitikai döntéseket kutatások támasszák alá. A nemzetközi helyzet sem homogén. Van, ahol jobban támogatják ezeket a programokat és van, ahol egyáltalán nem. Ami nagyon érdekes vizsgálandó vetület lehet a doktor úr szerint, hogy a szakértők és politikusok morális értékrendje milyen összefüggésben van azzal, ahogyan a felsorakoztatott bizonyítékokhoz viszonyulnak.

Végül Dr. Christián László Dr. Haller József Professzor Úr, az Interdiszciplináris Drogszemlében szereplő interjújából származó idézettel zárta az előadásokat:

A drogok kérdésköre sokkal színesebb, mint sokan gondolnák. Sok mindent tudunk, de még többet szeretnénk megtudni.

Prof. Dr. Haller József

Együtt, egy asztalnál

A kávészünet után a kerekasztal beszélgetés következett, melyben mind a négy előadó részt vett és amelynek Erdős Ákos a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának egyetemi tanársegédje, addiktológiai konzultáns, és a Drogkutató Intézet kutatója volt a moderátora. A kerekasztal beszélgetés során számos fontos téma terítékre került, mint például a drogfogyasztás motivációja, különösen a börtönökre kitérve, a drogprevenció jelenlegi helyzete, illetve az előadók a hallgatósággal együtt tovább fejtették a járvány hatását a drogfogyasztásra. Dr. Sivadó Máté kihangsúlyozta, hogy különbséget kell tenni a szegregációban élők drogfogyasztása és az élménykeresők drogfogyasztás között.

Milyen élményekről számolnak be az új pszichoaktív szerek fogyasztói: szörnyűséges, rossz élmények, hallucináció, szorongások. És még mindig inkább ezeket az érzéseket választja, mint hogy a normál életében éljen.

Dr. Sivadó Máté

Dr. Haller József Professzor Úr pedig fontosnak tartotta kiemelni, hogy a dohányzás prevenció sikerességét nem lehet egy kalap alá venni a többi drogprevenciójáéval, hiszen míg a dohányzást társadalmilag elítélik, addig a kábítószer legalizálásért folyó küzdelem a szabadság szimbóluma lett. Somogyvári Mihály beszélt a börtönökben folyó ártalomcsökkentésről, melynek kapcsán kiemelte a tűcsereprogramokat, amelyeknek egyes országokban óriási szerepe (és költsége) van a börtönöknek, míg itthon nem fontos a bevezetésük, hiszen itthon leginkább az új pszichoaktív szerek fogyasztása jellemző. Végül az előadók külön-külön kifejtették a szakterületeik szerepét a drogkutatás és a drogkezelés területén, melyet Dr. Haller József Professzor Úr szerint nem lehet és nem is igazán érdemes szétválasztani. A közönségtől érkezett kérdések közül a legérdekesebb egy igen megosztó kérdés volt, hogy maga a legalizáció vajon csökkentené-e a drogfogyasztást, hiszen, ha a vágyakozás tárgya már nem tiltott, úgy már nem is annyira vágyott, illetve, hogy a pszichedelikumok fogyasztását azért tiltották-e be, mert olyan szintű tudatosságot okoznak, ami a fogyasztói társadalomnak nem előnyös. Dr. Rácz József Professzor Úr válaszolt elsőnek a kérdésre, melyben kifejtette, hogy talán a 70-es években a nem kívánt tudatosságnak lehetett szerepe a kormány részéről, hiszen akkor a háborúellenesség szimbóluma volt a pszichedelikumok fogyasztása, ám a jelenleg folyó terápiás célú használat nem függ össze a legalizáció kérdésével, hiszen a függőség kialakulása felett nem lehet szemet hunyni. Ugyanis a pszichedelikumok bár fizikai függőséget nem okoznak, érzelmit annál inkább. Ez után Dr. Haller József Professzor Úr vette át a szót, aki szerint „a gyerek sosem unja meg a játékszerét”, vagyis hiába legalizálnák és elérhetővé tennék, ugyanúgy fogyasztanánk a drogokat. Ehhez példát is hozott: Európában a legtöbb drogfogyasztó Hollandiában és Angliában van, az egyikben, ha nem is legális, de megtűrt a drogfogyasztás, míg a másikban minden nemű rekreációs fogyasztása tiltott. Továbbá kifejtette, hogy ugyan valóban LSD használati zavar nem alakul ki, ám a várt megvilágosodás nem más, mint hogy a szer hatására az agykérgi szabályozó mechanizmus kikapcsolódik és az agyunk csupán összezavarodik. A kerekasztal beszélgetés azzal az egyetértéssel zárult, hogy továbbra is sok a kérdés a területen, melyek válaszokra várnak.

Összeségében a konferencia remek hangulatban zajlott, melyet a helyszín szépsége tovább gazdagított. A Lónyay-Hatvany villában található Aranybástya terem gyönyörű és rusztikus terme örök nyomott hagyott a résztvevőkben, de még inkább a fantasztikus előadások, amelyeknek szem- és fültanúi lehettek. A tervek szerint minden évben megrendezésre kerülő konferencia remélhetően évről évre növekedni fog, mint terjedelem, mint pedig a résztvevők számában és megfelelő platformot biztosít a területen dolgozó és a terület iránt érdeklődést mutató emberek számára.

További elemzéseink, amelyek érdekelhetik

2020.10.21
6 perc olvasási idő
Dizájner drogok használatának szankcionálása Magyarországon
Az elúlt tíz év büntetőjogi reakciói
2020.10.21
3 perc olvasási idő
Kérsz egy slukkot? – ez vár rád, ha drogot találnak nálad!
A kábítószer használat szankcionálása 
2020.10.17
8 perc olvasási idő
Hogyan érhetjük el a megváltozott tudati állapotot szermentesen?
A megváltozott tudati állapotok jelenségvilága végtelenül gazdag, érdemes megismerni, azonban fontos tisztában lennünk vele, hogy ez szerhasználat nélkül is elérhető!