Olvasási idő: 5 perc

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 20 éves jubileumi konferenciája

Szerző
Dr. Szabó Írisz
Dátum
2021.10.11.

2021. október 7-én a Danubius Hotel Héliában került sor a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF) 20 éves jubileumi konferenciájára. A KEF kézikönyv szerint a KEF „maga köré gyűjti a terület munkájában érintett állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezeteket, intézményeket, (…). Közösséget hoz létre, megszünteti az eszköztelenség érzését, otthonosságot teremt a különböző intézmények és azok szemlélete között, biztosítja a közös cselekvés feltételeit, közös gondolatok, stratégiák kidolgozását teszi lehetővé, egyeztetett akciókat eredményez. Lefordítja a nemzeti stratégiát a helyi beavatkozási színterek valósága számára, megfogalmazza a sajátos helyi stratégiákat szoros együttműködésben az országos cselekvési programokkal, és kialakítja a helyi együttműködések koalícióját.” A KEF-ek helyi szerveződések és a legutóbbi elérhető adatbázis szerint jelenleg 112 működik Magyarországon.

Megnyitó

A konferenciát Prof. Dr. Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere nyitotta, aki hivatali teendői miatt ugyan nem tudott részt venni a konferencián, de videó üzenetben kihangsúlyozta, hogy az egészség, a prevenció és az együttműködés a legfontosabbak, amelyeket szem előtt kell tartani. Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos beszéde következett a megnyitó ünnepségen, aki arról beszélt, hogy „vissza kell találnunk azokhoz az értékekhez, amik az embert szolgálják”. Beszélt arról is, hogy a kábítószer-fogyasztást nagyon nehézkes mérni, így nagyon fontos a kommunikáció és a közösségek szerepe. A szeretet és az öröm hiányát hangsúlyozta a kábítószerfüggőségben szenvedők esetén, a szavaival élve „keresnek ezek a fiatalok és a mi felelősségünk abban áll, hogy találjanak”. Tájékoztatta a konferencián jelenlévőket arról is, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársai képesek kimutatni a különféle kábítószer metabolitokat, amelyből már képesek következtetni a drogfogyasztás mennyiségére is. Dr. Töreki Sándor rendőr vezérőrnagy, az országos rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese szintén a széles összefogás jelentőségét hangsúlyozta nyitóbeszédében.

Ezután következett az Üstökös Vándordíj átadása, amely egy Botos József üvegszobrász által tervezett vándor szobor. Az érdemei alapján a kiválasztott KEF egy évig őrzi a szobrot, amely a következő évben új helyre kerül. Idén a Hajdúsámsoni KEF-et választották a vándor szobor megőrzésére.

Előadások

Az előadások sorát Majzik Balázs Nemzeti a Népegészségügyi Központ osztályvezetője kezdte „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok szerepe az elmúlt 20 évben” című előadásával. Beszélt a KEF-ek szerepéről, hogy milyen kérdéskörök tartoznak hozzájuk és hogyan zajlik a koordinációjuk. A KEF-ek a helyi drogpolitika alakulásában vesznek részt komplexen és összhangban együttműködve. Továbbá kihangsúlyozta a párbeszéd fontosságát.

Dr. Petke Zsolt az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet osztályvezető főorvosának előadása következett „A komplex megközelítés jelentősége a szenvedélybeteg ellátás területén” címmel. Elmondta, hogy mindegy milyen függőségről van szó kezelni kell és minden függőség összetett, szerteágazó, bonyolult és sokrétű probléma. Elmondta, hogy az addiktiológiai ellátás közösségi probléma, amely kapcsán a multidiszciplináris együttműködés jól működik. A kezelés részei gyógyszeres, pszichológiai, spirituális kezelések és szocioterápiás beavatkozások. A beteget motiválni kell és a legfontosabb, hogy képes legyen megbocsátani önmagának. Mel Gibsont példaként felhozva, akinek bírósági ítélete 50 anonim alkoholista gyűlésen való részvétel volt. Szerinte is a büntetéseket leginkább ilyen módon kéne meghozni, ugyanis nagyon sokat segített a színésznek a gyűléseken való részvétel.

Müller Éva az Emberi Erőforrások Minisztériumának osztályvezetője a „Feladatok és lehetőségek a komplex megközelítés előmozdítása érdekében a különböző szinteken” című előadásában arról beszélt, hogy az addikció kialakulása különböző tényezők függvénye és nem morális probléma vagy gyengeség. 2000-től három kormány stratégia született ezen a területen és a 2013-2020 közötti volt az utolsó. Hangsúlyozta, hogy a dohányzás- és alkoholfogyasztással kapcsolatban is szükséges stratégiákat létrehozni. Szerinte a hangsúly a prevenció megerősítésén és előmozdításán van, valamint az egészségügy megerősítésén. Elmondta, hogy a gyermekvédelmi intézményekbe addiktiológiai szakemberekre is szükség van, mert a korai felismerés nagyon fontos. Kiemelte továbbá a szegregátumokban élők helyzetét, valamint felhívta a figyelmet a vaporizátorok használata jelentette veszélyekre.

A következő előadást ketten tartották azonos témában egymás után „Biztos alapkövek a végeken, avagy a komplexitás megjelenése a helyi közösségekben, a KEF szerepe és lehetőségei” címmel. Az előadás első részében Berényi András Debreceni KEF szakmai elnöke beszélt a munkájukról és a Debreceni KEF sajátosságairól. Továbbá elmondta jelentős észrevételeit, miszerint nagyon fontos az egységes szempontok szerinti adatgyűjtés és azok elemzése összehasonlítás céljából. Kiemelte a média jelentőségét, ami egyszerre lehetséges, hogy a KEF-ek mellett és ellen is dolgozik, ennek kapcsán pedig megjegyezte, hogy nem csak a negatív híreket, hanem a felépüléseket is hírül kéne adni. Berényi András továbbá javaslatot tett a KEF névváltoztatására, vagyis Közösségi Egészségfejlesztési Fórummá változtatná és kibővítené a foglalkozási területeket. Majd Kálóczi Andrea a Szekszárdi KEF titkára következett, aki az „Együttműködés, mint alapkő” címet adta külön az előadásának és a 2001-ben alapult Szekszárdi KEF-et mutatta be. Pári Mónika az Emberi Erőforrások Minisztériumának osztályvezetője „Jó gyakorlatok az Egészségfejlesztési Irodáknál” című előadása következett. Négy EFI vagyis Egészségfejlesztési Iroda működését mutatta be: a szendrőiét, a siklósiét, a nyíregyháziét és a zuglóiét.

Az ebédszünet után az előadások sorát Dr. Székely Levente ifjúságkutató, a Mathias Corvinus Collegium műhelyvezetője kezdte „A fiatalok, probléma vagy lehetőség?” című előadásával, melyben kutatását prezentálta. A reprezentatív mintában 15-29 évesek szerepeltek, a felmérés 2020. szeptember-december között tartott és 8000 főt számlált. Felmérték például, hogy mely problémákat látják a legfajsúlyosabbnak a fiatalok és ezt összevetették az előző évek tapasztalataival. Eszerint a munkanélküliség, mint aggasztó probléma leértékelődni látszik és 2020-ban a bizonytalanság és a kiszámíthatatlan jövő aggasztotta leginkább a fiatalokat. Nőtt a naponta energiaitalt fogyasztók száma, de megfeleződött a naponta dohányzók száma. A fiatalok zöme szívesen venne részt olyan foglalkozáson, ahol drogozással kapcsolatos tanácsadást kapna. 10-ből 4 fiatalnak a Covid19-járvány valamilyen módon befolyással volt az életére és leginkább az online eltöltött időt befolyásolta.

A következő előadó Dr. Felvinczi Katalin az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának pályázati ügyekért felelős dékáni biztosa és egyetemi tanár volt, előadásának pedig „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok képzésének, tapasztalatai és jövőbeni lehetőségei” címet adta. Az előadása arról szólt, hogy miért fontosak a KEF képzések, mi volt ezek előzménye és hogyan valósultak meg. A legutóbbi képzés online zajlott és 481 fő jelentkezett, ami egy nagyon szép szám. Átvették többek között az addiktológia és KEF alapjait.

Dr. Schifferné dr. Simich Rita a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője volt a következő előadó, aki az „Egészséges nemzedék – a Teljeskörű iskolai egészségfejlesztés (TIE) jelentősége” című előadását tartotta meg. Nem feltétlen kábítószerekről, de nagyon fontos témáról beszélt, érintve a fiatalok egészséges táplálkozását, a mindennapos testnevelés fontosságát, a lelki egészséget és az egészségismeretek elsajátításának fontosságát. Beszélt arról, hogy hol, hogyan és ki foglalkozzon a fiatalok egészségre nevelésével.

Az utolsó előadó Oláh Paulon László az Országos Rendőr-főkapitányság mb. osztályvezetője volt, előadásának címe pedig „A rendőrség szerepe a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokban” volt. Kihangsúlyozta az új pszichoaktív szerek problematikáját, a globalizáció jelentette új veszélyeket, illetve a hamis egészségügyi termékek vagy a forgalomból kivont termékek veszélyességét.

Záró gondolatok

Összeségében egy remek konferencia volt, melyen a hallgató sok terület szakemberének a munkáját és nézőpontját ismerhette meg. Rengeteg hasznos információ hangzott el és nagyon sok fontos dologra hívták fel a figyelmet. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a szervezetek és tudományterületek összefogásának fontosságát, a multidiszciplináris gondolkodást és az egészség megóvásának érdekében tett intézkedések fontosságát, mellyel a jövőben is szakadatlanul szükséges foglalkozni.

További elemzéseink, amelyek érdekelhetik

2020.10.21
6 perc olvasási idő
Dizájner drogok használatának szankcionálása Magyarországon
Az elúlt tíz év büntetőjogi reakciói
2020.10.21
3 perc olvasási idő
Kérsz egy slukkot? – ez vár rád, ha drogot találnak nálad!
A kábítószer használat szankcionálása 
2020.10.17
8 perc olvasási idő
Hogyan érhetjük el a megváltozott tudati állapotot szermentesen?
A megváltozott tudati állapotok jelenségvilága végtelenül gazdag, érdemes megismerni, azonban fontos tisztában lennünk vele, hogy ez szerhasználat nélkül is elérhető!