Olvasási idő: 7 perc

Létrejön az új Európai Uniós Kábítószerügynökség

Szerző
Ozsváth Kálmán
Dátum
2023.08.04.

Egy új uniós jogszabály erősebb hatásköröket biztosít Európának a jelenlegi és jövőbeli kábítószer-problémák kezelésére (1). Az Európai Parlament és a Tanács új rendelete felülvizsgálja a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpont (EMCDDA – European Monitoring Centre for Drugs and Drog Addiction) (2) megbízatását, hogy lépést tartson az egyre összetettebb és gyorsabban változó kábítószer-jelenséggel. Az EMCDDA egyéves átmeneti időszakot kezd a jövőre való felkészülés érdekében.

Az új jogszabály erősebb hatásköröket biztosít Európának a jelenlegi és a jövőbeli kábítószer-problémák kezelésére. Ez az európai parlamenti és tanácsi rendelet felülvizsgálja az EMCDDA megbízatását. Az EMCDDA 2024. július 1-jén, a rendelet hatálybalépésének napján az Európai Unió Kábítószerügynökségévé (EUDA) vált (3).

Az EMCDDA-t korábban azzal a céllal hozták létre, hogy az Unió, a tagállamok és a résztvevő harmadik országok számára tényszerű, objektív, megbízható és összehasonlítható információkat szolgáltasson a kábítószerekkel, a kábítószer-függőséggel és azok következményeivel kapcsolatban európai szinten. Segítséget nyújtson abban, hogy átfogó képet kapjanak ezekről a témákról a politikai döntéshozatal tájékoztatása és a kábítószer-ellenes kezdeményezések irányítása céljából. Ezáltal az ilyen témák hozzáadott értéket kapjanak, amikor saját hatáskörükben intézkedéseket hoznak vagy fellépésekről döntenek a kábítószer-jelenség kezelése érdekében.

Korábban az EMCDDA létrehozása és működése javította a kábítószerekkel és a kábítószer-függőséggel, valamint azok következményeivel kapcsolatos információk hozzáférhetőségét az Unió egészében és nemzetközi szinten egyaránt.

Bár az 1920/2006 rendelet általános célkitűzése még mindig érvényes és meg kell tartani, a rendelet már nem nyújt megfelelő keretet a jelenlegi és jövőbeli kábítószer-kihívások kezeléséhez. Ezért az EMCDDA megbízatását felül kellett vizsgálni, többek között annak felváltása és megerősítése érdekében. Az EMCDDA-et átnevezik Európai Uniós Kábítószerügynökségre (EUDA). Mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság által 2012. július 19-én elfogadott, az uniós decentralizált ügynökségekre vonatkozó közös megközelítésnek való megfelelés, valamint a kábítószer-jelenséggel kapcsolatos fejlemények figyelembevétele érdekében az 1920/2006 rendelet jelentős módosításaira van szükség, az egyértelműség és a hatékonyság érdekében az említett rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

Az 1920/2006 rendelet elsősorban az egészségügyi kérdésekre összpontosított. Bár ezt továbbra is fenn kell tartani, mivel az egészségügyi és a kínálatra vonatkozó kérdések a kábítószer-jelenséggel kapcsolatban állnak, a kábítószer-kínálattal is foglalkozni kell annak érdekében, hogy csökkentsék a kábítószerek elérhetőségét az EU-ban és visszaszorítsák a kábítószer-keresletet, és ezáltal hozzájáruljanak a kapcsolódó biztonsági és védelmi problémák kezeléséhez. Annak érdekében, hogy tényszerű, objektív, megbízható, összehasonlítható és az egész Unióra kiterjedő jelentőségű adatokkal és elemzésekkel szolgáljon, az EUDA-nak a kábítószer-jelenséggel kell foglalkoznia, bizonyítékokon alapuló, integrált, kiegyensúlyozott és multidiszciplináris megközelítést alkalmazva a kábítószerek, a kábítószer-használat, a kábítószer-használati rendellenességek és függőségek, a megelőzés, a kezelés, az ellátás, a kockázat- és ártalomcsökkentés, a rehabilitáció, a társadalmi reintegráció és a felépülés, a kábítószerpiacok és a kínálat, beleértve a tiltott termelést és kereskedelmet, valamint a kábítószerekkel kapcsolatos egyéb releváns kérdések és azok következményei tekintetében. Az EUDA megközelítésének magában kell foglalnia az emberi jogokat, a nemeket és a nemek közötti egyenlőséget, az életkort, az egészséget, az egészségügyi egyenlőséget és a szociális szempontokat.

Az EUDA munkáját az Unió és a tagállamok kábítószerekkel kapcsolatos hatásköreinek megfelelő figyelembevételével kell végezni. Az EUDA-nak ki kell terjednie a kábítószer-jelenség különböző aspektusaira és az alkalmazott megoldásokra. A szervezetnek, különösen az egészség védelmével és javításával kapcsolatos valamennyi szempontot figyelembe kell vennie, beleértve a fizikai és mentális szempontokat, valamint a közegészségügyre gyakorolt lehetséges hatásokat. Az intézménynek szociális szempontokat is figyelembe kell vennie, beleértve a megbélyegzéssel, a marginalizációval és a kábítószer-fogyasztó személyek reintegrációjával kapcsolatos megfontolásokat. Ennek során az EUDA-nak az Unió kábítószerrel kapcsolatos stratégiai dokumentumaiból kell kiindulnia.

Az Európai Unió hivatalos lapjában megjelenő rendelet egyéves átmeneti időszakot biztosít az új intézmény számára, hogy felkészüljön az új megbízatás végrehajtására. Az EUDA 2024. július 2-án, a rendelet hatálybalépésének napján vált az Európai Unió hivatalos kábítószerügynökségévé.

A korábbi EMCDDA-t 1993-ban hozták létre a kábítószer-jelenség megfigyelésére, valamint az adatok harmonizálására és szabványosítására. Az elmúlt években azonban egyre nagyobb a szakadék a mai kábítószer-jelenség összetettsége és fejlődése, valamint a jelenlegi megbízatás ellátása között. A jelenlegi valósághoz igazított, proaktívabb feladatkörrel az új EUDA jobban fel lesz készítve arra, hogy támogassa az EU-t és tagállamait az e területen felmerülő kérdések kezelésében. Ez három kulcsfontosságú területen fog történni: nyomon követés, felkészültség és a jobb beavatkozások érdekében kompetenciafejlesztés.

Az új jogszabály gyökerei az Európai Bizottság 2022. január 12-i javaslatában gyökereznek, amely az ügynökség számára olyan erősebb megbízatást szorgalmazott, amely felhatalmazza az ügynökséget a tiltott kábítószerekkel kapcsolatos jelenlegi és jövőbeli kihívások kezeléséhez szükséges feladatok ellátására. Az Európai Parlament és az EU Tanácsa az EU rendes jogalkotási eljárásának megfelelően fogadta el az EUDA-t létrehozó jogi aktust (4).

Az adatok gyűjtése, elemzése és terjesztése továbbra is az EUDA egyik legfontosabb feladata lesz. Emellett az EUDA feladata az egészségügy és a biztonság területén fenyegetésértékelési képességek fejlesztése, ezáltal növelve az EU felkészültségét az új fenyegetések azonosítására és az azokra való reagálásra. Egy új európai kábítószer-jelzőrendszeren keresztül riasztásokat ad ki, amikor a piacon megjelennek a nagy kockázatnak számító anyagok; kiegészítve a nemzeti riasztórendszereket és az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó uniós korai előrejelző rendszert. Figyelemmel kíséri és kezeli az egyre gyakoribbá váló és az egészségre káros hatásokkal járó többszörös anyaghasználatot. Szerepe a törvényszéki és toxikológiai laboratóriumok hálózatának létrehozása az új tendenciákkal és fejleményekkel kapcsolatos információcsere elősegítése és a nemzeti törvényszéki kábítószer-szakértők képzése érdekében, valamint a tényeken alapuló beavatkozások és bevált gyakorlatok kidolgozása és előmozdítása. Kutatás és támogatás nyújtása mind az egészségügyi kérdésekkel, mind a kábítószerpiacokkal és a kábítószer-kínálattal kapcsolatban. Az EUDA támogatja a bizonyítékokon alapuló szakpolitikák független értékelését és kidolgozását. Erőteljesebb nemzetközi szerepvállalás és az EU támogatása a többoldalú kábítószer-politikában. A nemzeti kapcsolattartó pontok szerepének megerősítése annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok képesek legyenek a kábítószerekkel kapcsolatos releváns adatokat szolgáltatni az ügynökségnek.

Franz Pietsch, az EMCDDA igazgatótanácsának elnöke a következőket nyilatkozta: „A jogszabály fontos mérföldkövet jelent annak javításában, hogy Európa miként kezeli a kábítószerek terén a jelenlegi és a jövőbeni kihívásokat. Bízunk abban, hogy 2024-től az Európai Unió Kábítószer-ügynöksége új, célnak megfelelő feladatával nagyobb támogatást nyújt majd az európai és tagállami döntéshozóknak és a kábítószer-szakmai szakembereknek a kábítószer-használat okainak és következményeinek kezelésében. Őszinte köszönetünket fejezzük ki az Európai Bizottságnak a jogalkotási javaslat elindításáért, valamint az Európai Unió Tanácsa francia, cseh és svéd elnökségének, valamint az Európai Parlamentnek, akik mindannyian gyorsan dolgoztak az elfogadásán”.

Alexis Goosdeel, az EMCDDA igazgatója elmondta: „Az elmúlt 30 év során forradalmi változásokat tapasztaltunk a kábítószer-jelenség kiterjedésében és jellegében, és ma a kábítószer-kínálat és használat egyre sokszínűbbé válásának lehetünk tanúi Európában. Az új megbízatással támogatni fogjuk az EU-t és tagállamait e helyzet kezelésében, és erősíteni fogjuk az EU felkészültségét. Ennek érdekében négy szolgáltatási kategóriát fogunk biztosítani: az új és jövőbeli kihívások előrejelzése; figyelmeztetés a felmerülő kockázatokra és a kábítószerrel kapcsolatos fenyegetésekre; a szükségletek és a rendelkezésre álló válaszok értékelése; valamint az új ismeretek és a legjobb gyakorlatok értékelése és terjesztése.

Reméljük, hogy az Európai Uniós régi-új kábítószerügynöksége feladatát hatékonyan fogja ellátni, képes lesz visszaszorítani a kábítószerek terjedését Európában, az egészségügy és a biztonság területén pedig jelentős lépéseket fog tudni tenni az európai, közötük a magyar emberek védelme érdekében.

 

Források:

  1. https://www.emcdda.europa.eu/drugs-library/regulation-eu-20231322-european-parliament-and-council-27-june-2023-european-union-drugs-agency-euda-and-repealing-regulation-ec-no-19202006_en
  2. https://www.emcdda.europa.eu/index_en
  3. https://www.emcdda.europa.eu/news/2023/6/new-legislation-grants-europe-stronger-powers-tackle-current-and-future-drug-problems_en
  4. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_302

További elemzéseink, amelyek érdekelhetik

2020.10.21
6 perc olvasási idő
Dizájner drogok használatának szankcionálása Magyarországon
Az elúlt tíz év büntetőjogi reakciói
2020.10.21
3 perc olvasási idő
Kérsz egy slukkot? – ez vár rád, ha drogot találnak nálad!
A kábítószer használat szankcionálása 
2020.10.17
8 perc olvasási idő
Hogyan érhetjük el a megváltozott tudati állapotot szermentesen?
A megváltozott tudati állapotok jelenségvilága végtelenül gazdag, érdemes megismerni, azonban fontos tisztában lennünk vele, hogy ez szerhasználat nélkül is elérhető!