Olvasási idő: 5 perc

Média-kutatás felmérés – a Drogkutató Intézet közvélemény kutatása Gyorsjelentés

Szerző
Drogkutató Intézet
Dátum
2023.12.06.
A Drogkutató Intézet felmérést készített, amellyel azt szeretné jobban megismerni, hogy hogyan vélekednek a magyar állampolgárok az illegális kábítószerek médiában való megjelenítésével kapcsolatban. Fontos megjegyezni, hogy a kérdésekben megjelenő szigorítások hipotetikusan és általánosan értendőek, fiktív megállapításokat tartalmaznak.

 

A részvétel önkéntes alapon, online történt, név, vagy más személyazonosító adat megadása nélkül. Az adatfelvétel nem tekinthető reprezentatívnak, 519 válasz feldolgozásával készült.

A válaszadók között szinte teljesen egyenlő arányban találunk férfiakat és nőket. A válaszadók jellemzően a felnőtt korosztályból kerülnek ki, és az idősebb csoportok vannak túlsúlyban. Ez magyarázható azzal is, hogy az ennél fiatalabb korosztály jellemzően nem médiafogyasztó (hanem a social média platformokon van jelen). A kitöltők jellemzően Magyarországon élnek és budapesti vagy egyéb vidéki városok lakói. (1–4. ábra)

1. ábra

2. ábra

3. ábra

4. ábra

Az iskolai végzettség tekintetében főiskolát, egyetemet végzett személyek fordulnak elő a legnagyobb arányban, általános iskolát, posztgraduális, doktori képzést, valamint egyéb típusú képzést végzett személyek pedig a legkisebb arányban.  (5. ábra)

5. ábra

A résztvevők többsége házasságban vagy párkapcsolatban él, és túlnyomó többségének gyermeke is van. (6–7. ábra)


6. ábra

7. ábra

A résztvevők közel hasonló arányban értettek egyet teljesen és egyáltalán nem azzal az állítással, hogy a drog gyakrabban jelenik meg napjaink médiatartalmaiban. A résztvevők  többsége inkább vagy teljesen egyetért azzal, hogy ez károsan hat a befogadókra. A kitöltők többsége inkább vagy teljesen egyetért azzal a kijelentéssel is, hogy ezeket a tartalmakat korlátozni, de minimum jelölni kéne, hiszen a szülőnek joga van tudni és befolyásolni, hogy mit néz a kiskorú gyermeke. A kitöltők többsége inkább vagy teljes mértékben egyetért azzal, hogy az ilyen tartalmakat, legyen az hagyományos médiafelületen vagy social médiában, korlátozni, de minimum jelölni kellene. (8. ábra)

8. ábra

További elemzéseink, amelyek érdekelhetik

2020.10.21
6 perc olvasási idő
Dizájner drogok használatának szankcionálása Magyarországon
Az elúlt tíz év büntetőjogi reakciói
2020.10.21
3 perc olvasási idő
Kérsz egy slukkot? – ez vár rád, ha drogot találnak nálad!
A kábítószer használat szankcionálása 
2020.10.17
8 perc olvasási idő
Hogyan érhetjük el a megváltozott tudati állapotot szermentesen?
A megváltozott tudati állapotok jelenségvilága végtelenül gazdag, érdemes megismerni, azonban fontos tisztában lennünk vele, hogy ez szerhasználat nélkül is elérhető!