Olvasási idő: 4 perc

Nők és kábítószerek Európában: miért számít a nemek aránya?

Szerző
Humli Viktória
Dátum
2022.04.07.

A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) által szervezett idei első webináriumon az európai szerhasználat nemek közti megoszlása volt a téma. Kiemelten figyelmet kaptak a női droghasználat új mintái és trendjei, valamint a nők fogyasztási magatartását befolyásoló tényezők. Cikkünkben röviden beszámolunk az elhangzott előadásokról.

A drogokat kipróbáló egyének körülbelül egyharmadát, és a súlyos drogproblémákkal küzdő szerhasználók egynegyedét nők teszik ki. A nők különösen nagy valószínűséggel tapasztalják a megbélyegzést, a társadalmi marginalizálódást és a gazdasági hátrányt, amit a szerhasználatuk okoz. Az elmúlt években a nemek közötti különbség csökkent az alkoholt fogyasztók körében, de a kábítószerek esetében kevésbé egyértelműek a tendenciák. A nemek, mint társadalmi struktúrák fontos szerepet játszanak a nők kábítószer-használathoz és -függőséghez vezető útjában, és ezt figyelembe kell venni a kutatásokban és az intervencióban.

A körülbelül 1,5 órás program alatt az alábbi résztvevők tartottak rövid előadásokat vagy mondták el tapasztalataikat a témában:

  • Cristiana Vales Pires, Pedagógiai és Pszichológiai Kar – Portugál Katolikus Egyetem és Kosmicare Egyesület
  • Sarah Morton, a Közösségi Partnerségi Drogprogram igazgatója, University College, Írország
  • Judy Chang, a Kábítószer-fogyasztók Nemzetközi Hálózatának (INPUD) ügyvezető igazgatója, Hollandia.
  • Cristina Fabre, a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE), Litvánia

A bevezető során egy infografikát láthattunk a nemek megoszlásáról a szerhasználók körében. Ez a rövid videó megtekinthető a legnagyobb videómegosztó portálon, az EMCDDA saját csatornáján.

Az első előadó Cristina Fabre volt, aki előadásában rámutatott a férfi és a női szerhasználók közti különbségekre és hasonlóságokra. Kiemelte, hogy erre nagy szükség van, mert nem lehet egyformán kezelni a két nemet. A női áldozatok szerhasználata fontos kérdés, ugyanis a nők sokkal könnyebben válnak erőszak áldozatává. Azok a nők, akiket bántalmazott a párjuk, nagyobb valószínűséggel használnak szereket vagy válnak függővé. A kábítószer hatása alatt álló nők kiszolgáltatottabbak lehetnek, mert csökken a képességük, hogy felismerjék és elkerüljék a támadókat, vagy mert nagyobb az esélyük arra, hogy egyáltalán megtámadják őket. A nők elleni erőszak része lehet a kábítószer-használati kényszer is, ahol a partner drogfüggő és kényszerítheti a nőt is a szerhasználatra. A legfontosabb üzenet az előadásból talán az, hogy a nők elleni erőszak megelőzése a kábítószerrel való visszaélés csökkenését fogja eredményezni, tehát erre is törekedni kell a prevenciós programok kidolgozása során.

A következő felszólaló Cristiana Vales Pires volt, ő a nők élete során bekövetkező változásokról és a generációk közötti különbségekről beszélt. Előadásában kiemelte a Z generáció nehézségeit, többek között a rájuk nehezedő erős szociális nyomást és a rossz szülői példát. Régebben az alkoholfogyasztás a férfiak kiváltsága volt, mára ebből a szempontból eltűnt a nemek közti különbség, a nők úgymond „beléptek a férfiak világába”. A 2020-as ESPAD felmérés során azt találták, hogy az alkoholhasználati mintázat nagyon hasonló a 15-16 éves korosztályban, de a kannabiszhasználat jelentősen eltér (a fiúk magasabb arányban fogyasztják), ugyanakkor utóbbi növekvő tendenciát mutat mindkét nem esetében. A nemek közti különbség megfigyelhető a hangulatjavítók és egyéb gyógyszerek nem orvosi felhasználásában is, de itt megfordulnak az arányok, a fiatal lányok sokkal nagyobb arányban használják ezeket a szereket, mint a fiúk. A 18-34 éves korosztályban már az alkohol mellett a dohányzás sem mutat nemek közti különbséget, az illegális szerek esetében viszont megfigyelhető, hogy a fiatal férfiak nagyobb arányban használják őket, mint a fiatal nők.

Dr. Sarah Morton is hasonló témában készítette az előadását, amiben kiemelte, hogy figyelembe kell venni a kábítószerekkel kapcsolatos tendenciák néhány olyan változását, amelyek hatással lehetnek a nők kábítószer-használatára az életük során, fel kell tárni a nők tapasztalataiból kialakuló ismeretet és meg kell érteni azt. Fontos a helyi, gyakorlaton alapuló tudás. A drogkereskedelem változása (új terjesztési módok, digitalizáció) ugyanúgy érintik a nőket is. Kiemelt figyelmet kell fordítani a nemi szerepek stigmatizációjára, a nőket általában gyengének, kiszolgáltatottnak és a hierarchia alján lévőnek gondolják, mindez nagyban befolyásolja a nők szerhasználati mintáját. Végül tudnunk kell, hogy hogyan lehet az intervenció során megkerülni a patriarchális rendszert, valamint  hogyan lehet ebbe beépíteni a nők átélt szerhasználati tapasztalatait.

Végül Judy Chang beszámolóját hallgathattuk meg saját tapasztalatairól. Judy szintén beszélt arról, hogy nőként sokkal keményebben elítélik a szerhasználata miatt, mint általában a férfiakat. Elmondása szerint ő tudja kontrollálni a használatot, mellette normális életet él, de sokszor nem tekintik megfelelő szellemi partnernek. Véleménye szerint pozitív szerhasználói történeteket is meg kell osztani az emberekkel. Judy támogatja a kutatást és a dekriminalizálást is.

További elemzéseink, amelyek érdekelhetik

2020.10.21
6 perc olvasási idő
Dizájner drogok használatának szankcionálása Magyarországon
Az elúlt tíz év büntetőjogi reakciói
2020.10.21
3 perc olvasási idő
Kérsz egy slukkot? – ez vár rád, ha drogot találnak nálad!
A kábítószer használat szankcionálása 
2020.10.17
8 perc olvasási idő
Hogyan érhetjük el a megváltozott tudati állapotot szermentesen?
A megváltozott tudati állapotok jelenségvilága végtelenül gazdag, érdemes megismerni, azonban fontos tisztában lennünk vele, hogy ez szerhasználat nélkül is elérhető!