Olvasási idő: 5 perc

Őszintén a fesztiválokról – Különkiadás

Szerző
Drogkutató Intézet
Dátum
2024.03.01.
2. rész: Milyen céllal fogyasztanak drogokat? Milyen problémákat tapasztalnak a fogyasztással összefüggésben?
2023 nyarán a Drogkutató Intézet egy teljes körű kutatási projektet előkészítő, előzetes felmérést végzett a hazai, zenei fesztiválok látogatói körében, az általános, és a fesztiválokon jellemző drogfogyasztási szokások feltárására. Online, kérdőíves felmérés formájában kérdezték az Intézet munkatársai az arra önként vállalkozókat a droghoz való viszonyukról. A kutatás fókuszát az illegális szerek képezték, az alkoholra, a kávéra és a dohányra vonatkozó fogyasztási szokásokra nem tértek ki a kérdőívek. Cikkünkben bemutatjuk az e felmérés keretében vizsgált, általános fogyasztási szokásokra vonatkozó eredményeket. A fesztiválokon történő drogfogyasztással kapcsolatos eredményekről a Magyar Drogfigyelő 2024. február havi számában olvashat bővebben. 

 

A demográfiai adatokra vonatkozó kérdéseket követően egy eldöntendő kérdésre válaszoltak a résztvevők, amely arra vonatkozott, hogy fogyasztottak-e már valaha drogot. Az „igen” választ adók töltötték ki a kérdőív második, a fogyasztás jellemzőit feltáró részét. Őket többek között a fogyasztás céljáról, és az azzal összefüggésben tapasztalt problémákról kérdeztük. Egy válaszadó több célt és problémát is megjelölhetett. A demográfiai eredményekről, és arról, hogy mennyien, milyen szereket, és milyen gyakran fogyasztanak általában, korábbi cikkünkben olvashat. 

 

1.Milyen céllal fogyasztanak drogokat?

Az alábbi ábrán látható, hogy azoknak, akik fogyasztottak már valaha valamilyen drogot, majdnem negyede új élmények átélésének céljával tette (1. ábra). A legkisebb arányban a gyakorlati célok (pl.: fogyás, fájdalomcsökkentés, koncentráció fokozása) motiválták a résztvevőket. A többi cél (szellemi megvilágosodás, gondok elfeledése, egyéb) körülbelül megegyező arányban (8-9%) fordult elő. 

A résztvevők a megadott lehetőségek mellett a következő célokkal fogyasztottak drogot, melyeket szabadszavas válaszként, az „Egyéb” kategória kifejtéseként adtak meg: „pasizás”, „társaság”, „barátok”, „szórakozás”, „buli”, „móka”, „fiatalság, bolondság”, „kipróbálni”, „társas szorongás oldása”, „egzisztencia keresés”, „vibe”, „stresszcsökkentés”,  „elalvás”,  „csak mert szeretem”, „elkábulás”, „kreativitás”, „nem tudtam róla”, „rászoktattak”, „jól akartam magam érezni”, „tapasztalat”,  „unalom”, „a közösség megismerése és megértése a képviseletük hatékonyabb megvalósítása érdekében a helyi döntéshozók felé”.

1. ábra


2. Milyen problémákat tapasztalnak a drogfogyasztással összefüggésben?

A drogot korábban valaha már fogyasztó személyek legnagyobb aránya (11%-a) lelki kiegyensúlyozatlanságot, illetve egészségügyi ártalmakat tapasztalt a fogyasztással összefüggésben (2. ábra).  Pénzzavar, illetve valamilyen fajta összeütközés 5-5%-nál fordult elő. Rendőrségi, jogi problémák 2%-nál fordultak elő, körülbelül ugyanennyien kellett, hogy elvonókúrára menjenek, illetve tapasztaltak másféle típusú gondokat. A megadott lehetőségek mellett a következő problémákat tapasztalták a résztvevők, melyeket szabadszavas válaszként, az Egyéb kategória kifejtéseként adtak meg: mindig elfogy”, gomba”, pánikroham”, függőség a családban”, pszichológus iránti szükség, „egyszeri használat után rosszullét másnap”, „szédülés”, „rossz közérzet”, „nehézlégzés”.

2. ábra