Olvasási idő: 6 perc

Őszintén a fesztiválokról – Különkiadás

Szerző
Drogkutató Intézet
Dátum
2024.02.23.
1. rész: Mennyien fogyasztanak drogokat? Miket és milyen gyakran fogyasztanak?

 

2023 nyarán a Drogkutató Intézet egy teljes körű kutatási projektet előkészítő, előzetes felmérést végzett a hazai, zenei fesztiválok látogatói körében, az általános, és a fesztiválokon jellemző drogfogyasztási szokások feltárására. Online, kérdőíves felmérés formájában kérdezték az Intézet munkatársai az arra önként vállalkozókat a droghoz való viszonyukról. A kutatás fókuszát az illegális szerek képezték, az alkoholra, a kávéra és a dohányra vonatkozó fogyasztási szokásokra nem tértek ki a kérdőívek. Cikkünkben bemutatjuk az e felmérés keretében vizsgált, általános fogyasztási szokásokra vonatkozó eredményeket. A fesztiválokon történő drogfogyasztással kapcsolatos eredményekről a Magyar Drogfigyelő 2024. február havi számában olvashat bővebben. 

 

A demográfiai adatokra vonatkozó kérdéseket követően egy eldöntendő kérdésre válaszoltak a résztvevők, amely arra vonatkozott, hogy fogyasztottak-e már valaha drogot. Az „igen” választ adók töltötték ki a kérdőív második, a fogyasztás jellemzőit feltáró részét. 

 

1. Az összes résztvevőre vonatkozó eredmények

I.I. A résztvevők körének demográfiai jellemzése

A kérdőívet 1007 (826 magyar és 181 külföldi) személy töltötte ki, 384 nő (38.1%), 603 férfi (59.9%), valamint 20 (2%) önmagát nem az előző két csoporthoz soroló személy. 

A kutatás résztvevőinek átlagéletkora 29 év volt, a legfiatalabb kitöltő 11, a legidősebb 100 éves volt. 

A résztvevők 73%-a életvitelszerűen Magyarországon él, legnagyobb aránya városi (36%) vagy fővárosi (31%). Az előfordulás gyakorisága szerint őket a falun, illetve megyeszékhelyen élők követték. Főiskolát, egyetemet végzett személyek voltak jelen a legnagyobb arányban (35%), őket követték, akik gimnáziumot végeztek (27%). A résztvevők több, mint fele jónak, 32%-a kiválónak tartotta saját egészségi állapotát. A kitöltők 45%-a átlagos, 36%-a átlag feletti anyagi helyzettel rendelkezik saját megítélése szerint. 

I.II. A résztvevők mekkora aránya fogyasztott már valaha drogot?

A résztvevők 36.7%-a fogyasztott már drogot (1. ábra).

Az igennel válaszolók közül 85 (49 magyar és 36 külföldi) személytől nem származnak adataink drogfogyasztást feltáró, további kérdéseinkre vonatkozóan. Ezen kérdésekre 285 (220 magyar és 65 külföldi) személy adott választ. 

 

2. A fogyasztókra vonatkozó eredmények

II.I. Milyen szereket fogyasztottak a résztvevők?

Az alábbi ábrán látható, hogy a fogyasztók jelentős többsége, 86%-a fogyasztott már marihuánát (2. ábra). A legnépszerűbb szert az ecstasy (38%), valamint a stimulánsok (31%) követték a fogyasztás előfordulásának gyakorisága szerint. A többi szertípus számottevően kisebb arányban jelent meg, a hallucinogéneken kívül (14%) 10% alatti a többi szer fogyasztási aránya. A résztvevők a megadott lehetőségek mellett a következő, azokkal részben átfedő szereket nevezték meg, melyeket szabadszavas válaszként, az “Egyéb” kategória kifejtéseként adtak meg: gomba, válium, 2C-B, kristály, DMT, ritalin, GHB, ketamin, marihuána, kokain.

  1. ábra

II.II. Milyen gyakran fogyasztották az egyes szereket a résztvevők?

A fentiekhez hasonlóan a marihuána esetében láthatjuk a legárnyaltabb képet, a valamilyen drogot már kipróbáló személyek 26%-a eddig életében néhányszor, 17%-a évente többször, majdnem ugyanennyien életükben egyszer fogyasztottak marihuánát (5. ábra). Az ecstasy, a stimulánsok és a hallucinogének esetében láthatjuk még az egyes gyakorisági kategóriák 2%-ot meghaladó előfordulását. Azok közül, akik fogyasztották már ezeket a szereket, a legtöbben összesen egyszer, eddig néhányszor, vagy évente többször tették, az előbbi két szer esetében valamivel nagyobb arányban (3., 4. ábra).

  1. ábra

  1. ábra

  1. ábra

További elemzéseink, amelyek érdekelhetik

2020.10.21
6 perc olvasási idő
Dizájner drogok használatának szankcionálása Magyarországon
Az elúlt tíz év büntetőjogi reakciói
2020.10.21
3 perc olvasási idő
Kérsz egy slukkot? – ez vár rád, ha drogot találnak nálad!
A kábítószer használat szankcionálása 
2020.10.17
8 perc olvasási idő
Hogyan érhetjük el a megváltozott tudati állapotot szermentesen?
A megváltozott tudati állapotok jelenségvilága végtelenül gazdag, érdemes megismerni, azonban fontos tisztában lennünk vele, hogy ez szerhasználat nélkül is elérhető!