Olvasási idő: 8 perc

Őszintén a fesztiválokról

Szerző
Drogkutató Intézet
Dátum
2024.01.31.

I. Rész: Mekkora vonzerőt – rizikótényezőt – jelentenek a zenei fesztiválok drogfogyasztás szempontjából?

 

2023 nyarán a Drogkutató Intézet egy teljes körű kutatási projektet előkészítő, előzetes felmérést végzett a hazai, zenei fesztiválok látogatói körében, az általános, és a fesztiválokon jellemző drogfogyasztási szokások feltárására.

 

A kutatás fő kérdése az volt, hogy mennyiben tér el általában a fesztiválokon jellemző fogyasztási viselkedés a hétköznapi fogyasztói magatartástól, illetve a fesztiválok résztvevőinek eredeti szándékaitól, amelyekkel a rendezvényekre érkeznek. Jelen kutatás fő fókuszában annak a kérdésnek a megválaszolása állt, hogy általánosságban mekkora vonzerőt és rizikótényezőt jelentenek a zenei fesztiválok drogfogyasztás szempontjából. A vizsgálat eredményei leíró jellegűek, a kutatás következtetések megfogalmazását nem teszi lehetővé. 

A 2023 nyarán zajlott vizsgálat során online, kérdőíves felmérés formájában kérdezték az Intézet munkatársai az arra önként vállalkozókat a droghoz való viszonyukról. A kutatás fókuszát az illegális szerek képezték, az alkoholra, a kávéra és a dohányra vonatkozó fogyasztási szokásokra nem tértek ki a kérdőívek. A kutatás során három különböző kérdőívet töltöttek ki a résztvevők, az egyik a fesztiválon tervezett fogyasztói viselkedést, a második a fesztiválon kívüli, korábbi fogyasztói magatartást, a harmadik pedig a fesztiválon megvalósult fogyasztói viselkedést vizsgálta. Minden résztvevő vagy az első, vagy a második kérdőívet, vagy a második és a harmadik kérdőív kombinációját töltötte ki. 

 

A demográfiai adatokra vonatkozó kérdéseket követően egy eldöntendő kérdésre válaszoltak a résztvevők, amely arra vonatkozott, hogy terveznek-e drogot fogyasztani a fesztiválon, illetve, hogy fogyasztottak-e már valaha drogot. Mindhárom kérdőív esetében csak az „igen” választ adók töltötték ki a kérdőív második, a fogyasztás, illetve az arra irányuló szándék jellemzőit feltáró részét. 

1. Demográfiai eredmények

Az 1. kérdőívet 461 (362 magyar és 99 külföldi), a 2. kérdőívet 422 (421 magyar és 1 külföldi), a 2. és a 3. kérdőív kombinációját pedig 585 (405 magyar és 180 külföldi) személy töltötte ki. 

A nemi arányok nagyon hasonlóan alakultak az 1. [144 nő (31%), 307 férfi (67%), 10 (2%) önmagát nem az előző két csoporthoz soroló személy], illetve a 2. és a 3. kérdőív kombinációját [172 nő (29%), 395 férfi (68%), 18 (3%) önmagát nem az előző két csoporthoz soroló személy] kitöltő személyek között. A 2. kérdőív esetében a nők és a férfiak között kiegyenlítettebbek voltak az arányok [212 nő (50.2%), 208 férfi (49.3%), 2 (0.5%) önmagát nem az előző két csoporthoz tartozó személy].

A kitöltők átlagéletkora az 1., illetve a 2. és a 3. kérdőív kombinációja esetében 27 év, a 2. kérdőív esetében 31 év volt. A legfiatalabb fesztiválozó 11 éves, a legidősebb 100 éves volt. Az 1. kérdőív kitöltői között nem voltak 60 és 80 év közötti életkorú személyek.

Mindegyik kérdőív kitöltői között városiak és fővárosiak, illetve főiskolát, egyetemet végzett személyek voltak jelen a legnagyobb arányban, valamint a legtöbben jónak, vagy kiválónak tartották saját egészségi állapotukat (a 2. kérdőív kitöltői esetében utóbbi kettő aránya kiegyenlítetlenebb, a jó egészségi állapottal rendelkezők javára). A résztvevők legnagyobb aránya átlagos, második legnagyobb aránya átlag feletti anyagi helyzettel rendelkezik saját megítélése szerint (a 2. kérdőív kitöltőinek többsége átlagos anyagi helyzetű, és a másik két kitöltői csoporthoz viszonyítva körülbelül fele akkora a kiemelkedő anyagi helyzetű személyek aránya).

2. A résztvevők mekkora aránya tervez drogot fogyasztani a fesztiválon?

Az ellentmondó válaszok (0.2%) figyelembevétele nélkül megállapíthatjuk, hogy a kitöltők 16.7%-a tervezett drogot fogyasztani a fesztiválon, 16.9%-a pedig még nem tudta eldönteni a megkérdezés pillanatában (1. ábra).


1. ábra

3. A résztvevők mekkora aránya fogyasztott már valaha drogot?

A 2. kérdőív kitöltőinek 29.9%-a, a 2. és 3. kérdőív kitöltőinek 41.7%-a fogyasztott már valaha drogot (2., 3. ábra).

2. ábra

 

3. ábra

Az alább következő elemzésekhez az általános fogyasztói viselkedést mérő kérdőívet önmagában kitöltő személyek adatai nem kerültek felhasználásra. 

Az ellentmondó (2.2%) és hiányzó (14.5%) válaszok figyelembevételével megállapíthatjuk, hogy a kitöltők 11.3%-a fogyasztott drogot a fesztiválon. 

4. Hányan próbálják ki a drogokat a fesztiválon? 

Azon személyek között, akik fogyasztottak már drogot, nem volt olyan, aki a fesztiválon fogyasztott volna először.

 

5. Mennyiben különböznek a korábban fogyasztott szerek a fesztiválon fogyasztani tervezett, és az azon valóban fogyasztott szerektől?

Az alábbi ábra azon személyek eredményeit tartalmazza, akik fogyasztottak már valaha drogot (korábban a fesztiválon kívül, vagy azon is), vagy terveztek drogot fogyasztani a fesztiválon, és származnak tőlük adataink a szercsoportonkénti (tervezett) fogyasztásra vonatkozóan (4. ábra). Egy válaszadó több szert, szercsoportot is megjelölhetett. Minden szer(csoport) esetében a fesztiválon fogyasztást tervező személyek fordultak elő a legmagasabb, és az azon valóban fogyasztók a legkisebb arányban, kivéve a hallucinogéneket és a marihuánát. Ezeket a szereket a legnagyobb arányban korábban fogyasztották. A minden kérdésre választ adó, fogyasztást tervező személyek közel 70%-a tervezett marihuánát, több mint fele ecstasy-t, közel fele stimulánsokat fogyasztani a fesztiválon.  A korábbi fogyasztást tekintve is ezek a szerek/szercsoportok fordultak elő a legnagyobb arányban, ebben a sorrendben, és ezek esetében a legnagyobb az aránybeli eltérés a tervezett és a fesztiválon megvalósult fogyasztás között, az előbbi javára. Egy személy átlagosan 2.2 féle szert fogyasztott élete során korábban, 2.1 féle szert tervezett fogyasztani a fesztiválon, és 2.0 féle szert fogyasztott a fesztiválon.

 

4. ábra

A fenti eredményekről a Magyar Drogfigyelő következő havi számában olvashat bővebben. A kutatás további eredményeit a Drogkutató Intézet honlapján folyamatosan közöljük. 

További elemzéseink, amelyek érdekelhetik

2020.10.21
6 perc olvasási idő
Dizájner drogok használatának szankcionálása Magyarországon
Az elúlt tíz év büntetőjogi reakciói
2020.10.21
3 perc olvasási idő
Kérsz egy slukkot? – ez vár rád, ha drogot találnak nálad!
A kábítószer használat szankcionálása 
2020.10.17
8 perc olvasási idő
Hogyan érhetjük el a megváltozott tudati állapotot szermentesen?
A megváltozott tudati állapotok jelenségvilága végtelenül gazdag, érdemes megismerni, azonban fontos tisztában lennünk vele, hogy ez szerhasználat nélkül is elérhető!