Olvasási idő: 6 perc

Prof. Dr. Haller József neurobiológus a Drogkutató Intézet igazgatója

Szerző
Drogkutató Intézet
Dátum
2020.10.29.

Örömmel jelentjük be, hogy Drogkutató Intézetünk igazgatója Prof. Dr. Haller József neurobiológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. A Drogkutató Intézet élén folyóiratunk, az Interdiszciplináris Drogszemle főszerkesztői pozícióját is elvállalta. A nemzetközi szinten is magasan jegyzett kutató kimagasló szakmai tudásával Intézetünk tudományos munkáját és publikációs tevékenységét hivatott segíteni.

Prof. Dr. Haller József, Drogkutató Intézetünk igazgatója neurobiológus, kutató, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Szakterülete a magatartás neurobiológiája és a kriminálpszichológia. Prof. Dr. Haller József pályafutását kutatóként Kolozsváron kezdte, majd az 1990-től Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett oktatói tevékenységet. 1992 és 1996 között tudományos főmunkatárs volt a budapesti Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben, ahol jelenleg a Viselkedésvizsgáló Egység tudományos vezetője. Hollandiában 3 évig volt a Leiden University vendégkutatója. 2000-től rendszeres oktatói tevékenységet végez az Eötvös Loránd Tudományegyetem és Semmelweis Egyetem doktori iskolájában. Jelenleg tanszékvezető a Nemzetközi Közszolgálati Egyetem Kriminálpszichológiai Tanszékén, ahol kutatási területei az agresszivitás, drogok (kannabinoidok), szorongás, és poszttraumás stressz zavar viselkedési és neurobiológiai aspektusai. Egyetemi tanárként számos hallgató doktori tanulmányát segíti, tanítványai több, mint 30 tudományos díjat nyertek el.  

Prof. Dr. Haller József hazai és nemzetközi szinten egyaránt kimagasló publikációs tevékenységgel rendelkezik. Két magyar és két angol nyelvű tudományos szakkönyv szerzője, melyek főként az agresszió témakörének neurobiológiai aspektusáról szólnak. Ezen felül hat könyv szerkesztője, illetve 18 könyvrészlet írója.  Különböző nemzetközi folyóiratokban 158 tanulmánya jelent meg, ebből 156 külföldi kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven. Tudományos közlései a szakemberek körében világszerte ismertek, publikációira több, mint 7000 alkalommal hivatkoztak. A tudományos teljesítmény mérésére használt Hirsch indexe 47, összegzett impakt faktora pedig 307.8, amely adatok igen komoly tudományos presztízst jelentenek. 

Igazgatónk olyan nemzetközi tudományos folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja, mint a European Journal of Pharmacology, Behavioural Pharmacology, és a Frontiers in Behavioral Neuroscience. Számos külföldi és hazai konferenciát szervezett, illetve vezetőségi tagként tevékenykedett több tudományos szervezetben. Munkásságáért jó néhány díjat, elismerést kapott. 2002-ben és 2007-ben Bolyai János Elismerő Oklevélben részesült az 1998-2001 között végzett kiemelkedő kutatói munkáért, 2011-ben „Pro Negitio Universitatis” díjat kapott. 2013-ban a Brain Research Bulletin folyóirat által nyert elismerést, „Certificate of Excellence in Reviewin” címen.  

A jövőben Prof. Dr. Haller József elsősorban igazgatóként, valamint folyóiratunk, az Interdiszciplináris Drogszemle főszerkesztőjeként jelenik meg a Drogkutató Intézetben. Kimagasló szakmai tapasztalatával segíti csapatunk tudományos munkáját és publikációs tevékenységét.