Olvasási idő
8 perc
Szerző
Raffai Gellért
Dátum
2022.09.13.

A drogkutatások komplexitása és nehézségei – egy attitűdkutatás elemzése

Az illegális pszichoaktív szerhasználat kutatása multidiszciplináris terület, amely számos aspektusból elemezhető: orvosi- és egészségtudományi, pszichológiai, rendészeti és szociológiai stb. szempontból, valamennyi diszciplína pedig sajátos fókusszal tekint a témára. A pszichoaktív szerfogyasztás a törvényellenes jellegéből fakadóan nagyrészt rejtett jelenség, így annak kutatása további kihívás elé állítja a kutatókat. Ebben a tanulmányban a cél a pszichoaktív szerekkel és szerhasználókkal kapcsolatos hagyományos kérdőívezés előnyeinek és hátrányainak ismertetése több szempontból. A pszichoaktív szerfogyasztók iránti attitűdök vizsgálatára pedig egy roppant ötletes szakdolgozati kutatás folyamatát és eredményeit ismertetem.