Olvasási idő
7 perc
Szerző
Bozsó Dorottya és Gulyás Éva
Dátum
2022.09.13.

A fiatalok ismeretszerzési szokásai a kábítószer-használattal kapcsolatosan

A magyar fiatalok szerfogyasztási szokásaikat tekintve kétféle vizsgálatra támaszkodhatunk, melyek jellemzően 4 évente kerülnek megvalósításra. Az egyik az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása (Health Behaviour in School-aged Children, HBSC) elnevezésű nemzetközi kutatás a 11, 13 és 15 éves fiatalok egészségéről, az ezt befolyásoló szokásaikról, mentális jólétükről és társas kapcsolataikról ad képet (URL1). A másik az ESPAD (European School Survey on Alcohol and other Drugs) program, amely 1994-ben indult azzal a céllal, hogy időben és nemzetközileg összehasonlítható adatokat gyűjtsön a fiatalok dohányzási, alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól (URL2). A program célcsoportját a 16. életévüket betöltő, iskolában tanuló fiatalok adják. A két program által górcső alá vett korcsoportok rámutatnak arra a tényre, hogy a fiatalkorúak ebben az időszakban találkozhatnak először közvetve vagy közvetlenül a különböző illegális szerekkel.