Olvasási idő
20 perc
Szerző
Erdős Ákos
Dátum
2021.04.30.

A pszichoaktív szerek fogyasztásának multikauzalitása – 1. rész

Bevezetés: A pszichoaktív anyagok fogyasztása hazai és nemzetközi szinten egyaránt meghatározó társadalmi jelenségnek minősül. A világ felnőtt lakosságának nagyobb része közvetlenül érintett a különféle legális vagy illegális drogok használata kapcsán. A tanulmány egy többrészes cikksorozat első eleme.

Megbeszélés: Tanulmányunkban a pszichoaktív anyagok fogyasztását multikauzális viselkedési formaként értelmezzük. A pszichoaktív szerek fogyasztásának oksági tényezői közül jelen dolgozat a következőket azonosította: (1) kíváncsiság és mintakövetés, (2) szociális interakciók megerősítése, (3) identitás formálása, (4) kulturális és szubkulturális hovatartozás demonstrálása, (5) spirituális élménykeresés, valamint (6) a kreativitás fokozása.

Konklúzió: A pszichoaktív szerek kipróbálása, használata mögött számos, egymástól függetlenül vagy egymással összefüggésben megjelenő funkcionális értékkel bíró oksági tényező áll.