Olvasási idő
15 perc
Szerző
Erdős Ákos
Dátum
2021.09.29.

A szerhasználati zavarok (függőség) multifaktoriális etiológiája

Klinikai értelemben valamilyen szerhasználati (droghasználati) zavarról akkor beszélünk, ha az egyén az adott pszichoaktív anyagot folyamatosan használja, annak ellenére, hogy ezzel összefüggésben különféle kognitív, viselkedési és fiziológiai tünetek jelentkeznek nála.

A szerhasználati zavarok kialakulásának hátterében komplex, az egyén sajátosságait, a családi- és szélesebb társadalmi környezet hatásait is felölelő körülmények összjátéka húzódik meg. A tanulmányban esetismertetésen keresztül kívánjuk bemutatni a szerhasználati zavarok kialakulásában szerepet játszó kóroki tényezők gyakorlati megjelenését – az alkalmazott módszertan okán – különös tekintettel a szociokulturális faktorokra.

A problémás szerhasználat kialakulásában szerepet játszó komplex folyamatok megértésével elfogadhatóvá válik az a tudományosan egyébként megalapozott tézis, hogy a szerhasználati zavar többet jelent a szerhasználó rossz döntéseinek puszta léténél. Az effajta téves vélekedésen alapuló előítéletesség mértékének csökkentése ugyanis meghatározó szerepe lehet a világszinten növekvő addikciós krízis megoldásában.