Olvasási idő
15 perc
Szerző
Erdős Eszter
Dátum
2022.11.08.

Felépülést támogató módszerek a ráckeresztúri drogterápiás otthonban

Az Ökumenikus Tanács által létrehozott Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió 1983ban alakult. 1984ben kapott megbízást Erdős Eszter a református munkaág megszervezésére. Az első években Budapesten a Városligeti fasor esperesi hivatalában tartottak bibliaórákat, lelkigondozói és tanácsadó alkalmakat, kallódó, főleg drogfogyasztó fiatalok számára. A ráckeresztúri drogterápiás otthon 1986ban, a zsibriki drogterápiás otthon 1989ben jött létre kábítószeres fiatalok gyógyítására, kezelésére, érdekképviseletére és segítésére. Nemzetközi gyakorlatokat kutatva kezdetben egy svájci drogrehabilitációs modellt, 2002ben pedig a kanadai Portage terápiás közösség programját adaptálta az intézmény. A munkatársak segítői attitűdjének a rogersi nondirektivitás, a pozitív pszichológia megoldáskereső szemlélete és a keresztyén értékek megélése ad keretet.