Olvasási idő
15 perc
Szerző
Pogácsás Nóra, Baráth Noémi Emőke
Dátum
2022.10.13.

A kompetenciafejlesztés alapú drogrehabilitáció

Jelen tanulmány kábítószer-függők bentlakásos, közösségi terápiájának egyes
hatótényezőit vizsgálja. A kutatás célja a terápiás közösség és a hit szerepének, valamint a
közösségi terápiás modell szociális kompetenciaterületeinek felderítése a sikeres
terápiazárásban. A kutatási kérdések megválaszolásához a Ráckeresztúri Drogterápiás
Otthon rehabilitációt végzett 40 kliensének terápiazáró önértékelését elemeztük, továbbá
szakértői interjút készítettünk az intézmény pszichológusával és vezetőjével. A
dokumentumelemzés eredménye szerint a terápiazáró önértékelések jelentős részében
megjelenik a terápiás közösség és a mentor segítő szerepe, ám a vallás és a hit csak az esetek
egyharmadában manifesztálódik. A kompetenciaterületek tekintetében nincsen
számottevő különbség a szociális interakciókra és az egyéni személyiségfejlődésre fókuszáló
kompetenciák között, a terápiazáró önértékelések a megfelelő önkifejezés és az önértékelés
fontosságát hangsúlyozzák.