Olvasási idő
15 perc
Szerző
Fekete-Gál Martina , Matuszka Balázs , Makara Mihály
Dátum
2022.10.13.

A pofonoktól a tűig – a negatív gyermekkori élmények és a szerhasználat

A negatív gyermekkori élmények (Adverse Childhood Experiences, ACE) és az
elszenvedésüket követő, későbbi életszakaszokban kimutatható egészségkárosító
hatásukat számos kutatás igazolta. Az ACE-ek – egyéb egészségkárosító hatásuk mellett –
képesek hatást gyakorolni a drogfogyasztás-, a depresszió-, valamint az öngyilkosság
megjelenésére. Kutatásunk hazai mintán is igazolta a nemzetközi irodalomban feltárt
összefüggéseket. A szerhasználók szignifikánsan több negatív élményt éltek át
gyermekkorukban, mint a nem szerfogyasztó társaik. A 6 vagy annál több súlyos ACE-t átélők
csoportjában 10-szer nagyobb volt annak az esélye, hogy valaki drogfogyasztóvá váljon,
mint az egyetlen ACE-t sem elszenvedők csoportjában. Ugyanezen két csoport esetén
depresszió tekintetében 15-szörös, míg a visszatérő öngyilkossági kísérletek tekintetében
27-szeres esély-növekedést találtunk.