Olvasási idő
15 perc
Szerző
Fodor Róbert, Flach Richárd
Dátum
2022.10.13.

Szexuális droghasználat és jóllét egészségpszichológiai vizsgálata magyar szexuális kisebbségi mintán

Háttér: A szexuális droghasználat egyre erősödő népegészségügyi kockázatot jelent. A
mögöttes tényezőket egészségpszichológiai megközelítésben vizsgáltuk magyar mintán,
különös tekintettel az öngyilkossági kockázat, pszichés jóllét, a kényszeres szexuális
viselkedés, homonegativitás, comingout és a szexuális droghasználat összefüggéseire
vonatkozóan.

Módszer: Az egyes tényezőket magyar nyelven standardizált kérdőívekre adott válaszok
segítségével mértük. A comingoutra és szexuális droghasználatra vonatkozóan gyakorisági
adatfelvételt alkalmaztunk. Online kérdőívünket 2021 decemberében terjesztettük.

Eredmények és következtetések: A chemsex és homoszexualitás között gyenge, pozitív
kapcsolatot találtunk. A jelenség kapcsolatba hozható a kényszeres szexuális viselkedéssel
(megküzdés), azonban más vizsgált konstruktumokkal nem találtunk kapcsolatot.
Homonegativitást mind a többség, mind a kisebbség esetén mértünk, ami a kisebbségek
esetén az internalizált homofóbia konstruktumát jelezheti. Emelkedett mértékű
reménytelenséget (és így közvetetten emelt öngyilkossági kockázatot) igazoltunk a bi- és
pánszexuális kisebbségeknél, de nem igazoltuk a többi szexuális kisebbségnél vagy a
heteroszexuálisoknál. A pszichológiai jóllét tekintetében nem találtuk szignifikáns hatását a
szexuális orientációnak. A teljes outság alacsony (különösen a bi- és pánszexuálisok esetén),
a rejtőzködés pedig prolongálhatja a kisebbségi stressz hatást.